Tài liệu hướng dẫn


Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT ĐH, CĐ năm 2017 (cập nhật)
NTT
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đăng năm 2017, kính đề nghị CMHS và học sinh xem kỹ để thực hiện.

1. Poster hướng dẫn thí sinh, xem tại đây

2. Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chi tiết, xem tại đây

3. Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển kèm hướng dẫn, xem tại đây
Hướng dẫn sửa lỗi không truy cập được trang web sổ liên lạc điện tử
NTT
Nguyên nhân: Lỗi này là do trình duyệt (chương trình dùng để mở trang web: Google Chrome, Cốc cốc, FireFox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari…) đã lưu lại một số thông tin và không dùng lại được. Cần xóa bỏ các thông tin đã lưu này trên trình duyệt sẽ truy cập lại trang nhập sổ liên lạc bình thường.
Phân phối chương trình bậc THPT (2013-2014)
NTT

Phân phối chương trình bậc THPT đã giảm tải theo từng môn, mời các thầy cô xem và thực hiện.

Toàn bộ phân phối chương trình các thầy cô tải về ở đây

Cảm ơn các thầy cô
Phân phối chương trình năm học 2013 - 2014
NTT
Phân phối chương trình của PGD Cầu Giấy và của SGD Hà Nội