Tuyển sinh


Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024
NTT
Hình thức nộp hồ sơ: theo hình thức trực tuyến

- Thời gian: thứ Bảy, ngày 01/07/2023 và Chủ nhật, ngày 02/07/2023

- Thực hiện theo mẫu tại: https://bit.ly/Dang_ki_Xet_tuyen_L10_NTT_2324

Thông báo điểm thi, điểm chuẩn, phúc khảo bài thi và nhập học vào lớp 10 năm học 2023-2024
NTT

- Điểm chuẩn: 21,00 điểm.

- Dự khuyết 1: từ 20,75 điểm đến dưới 21,00 điểm.

- Dự khuyết 2: từ 20,50 điểm đến đưới 20,75 điểm.

Thông báo nhập học vào lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, năm học 2023-2024 cho học sinh diện Dự khuyết 1
NTT
Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành xin trân trọng thông báo nhập học cho các học sinh thuộc diện Dự khuyết 1, cụ thể như sau:
1. Điểm dự khuyết 1: từ 25,00 đến dưới 25,25 điểm.
2. Thời gian, địa điểm nhập học
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00, thứ Năm ngày 15/06/2023.
- Địa điểm: Phòng 107, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.
Thông báo điểm KTĐGNL, điểm chuẩn, phúc khảo bài KTĐGNL và nhập học vào lớp 6 năm học 2023-2024
NTT
Điểm chuẩn: 25,25 điểm

Tra cứu tại: https://ntthnue.edu.vn/tracuudiem

Nhập học:Chỉ nhập học trong hai ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2023.

Tra cứu số báo danh và hướng dẫn thí sinh tham dự thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
NTT
Tra cứu số báo danh:
+ Số báo danh sẽ được gửi email tới từng thí sinh.
+ Truy cập vào https://ntthnue.edu.vn/tracuuhoso, nhập vào Mã số hồ sơ để tra cứu.
Tra cứu số báo danh và hướng dẫn thí sinh tham dự KTĐGNL vào lớp 6 năm học 2023 - 2024
NTT
 Tra cứu số báo danh:
+ Số báo danh đã được gửi email tới từng học sinh.
+ Truy cập vào https://ntthnue.edu.vn/tracuuhoso, nhập vào Mã số hồ sơ để tra cứu.
Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 - 2024
NTT
Nhà trường chỉ thu hồ sơ tuyển sinh theo hình thức trực tuyến (online), không phát hành hồ sơ giấy và không bán hồ sơ tuyển sinh. HỌC SINH/PHHS chỉ nộp lệ phí Kiểm tra Đánh giá năng lực 300.000đ theo hình thức chuyển khoản.