Thông báo


Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 2 năm học 2023 - 2024
NTT

Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 2 năm học 2023 - 2024

Danh sách học sinh lớp 12:

                                          Môn Toán Văn Anh: Xem tại đây

                                          Tổ hợp KHTN: Xem tại đây

                                          Tổ hợp KHXH: Xem tại đây

 

Danh sách học sinh lớp 9 kiểm tra khảo sát lần 2 năm học 2023-2024
NTT

Học sinh lớp 9 xem theo khối

Quy định vắng kiểm tra,xem tại đây.

Danh sách Khối 9:, xem tại đây

Danh sách học sinh kiểm tra Học kì 2, năm học 2023 - 2024
NTT

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra.

Quy định vắng kiểm tra,xem tại đây.

Danh sách Khối 6, xem tại đây.

Danh sách Khối 7, xem tại đây.

Danh sách Khối 8, xem tại đây

Thông báo kiểm tra khảo sát vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 (đợt 2)
NTT

Ngày kiểm tra khảo sát: Chủ Nhật, 05/5/2024; 7h30 – 9h00: KT môn Ngữ văn; 9h30 – 10h30: KT môn Tiếng Anh; 14h00 – 15h30: KT môn Toán