Thông báo


Danh sách học sinh kiểm tra Giữa học kì 1, năm học 2023 - 2024
NTT

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra.

Quy định vắng kiểm tra,xem tại đây.

Danh sách Khối 6, xem tại đây.

Danh sách Khối 7, xem tại đây.

Danh sách Khối 8, xem tại đây

Danh sách Khối 9, xem tại đây.

Thông báo lịch hoạt động đầu năm học 2023-2024 cho học sinh khối 6
NTT
- 7h30 đến 11h30 ngày 05/08/2023: Học sinh tham gia chương trình “Chào học sinh lớp 6". 
- Ngày 08/08/2023: Thông báo kết quả xếp lớp qua email của phụ huynh.
- 8h00 Ngày 12/08/2023: Học sinh tập trung theo đơn vị lớp.
- 7h10 Ngày 14/08/2023: Ngày học văn hóa đầu tiên
Thông báo lịch hoạt động đầu năm học 2023-2024 cho học sinh khối 10
NTT
- Ngày 17÷19/7/2023: Phụ huynh và học sinh đăng kí tổ hợp môn học.
- Ngày 22/7/2023: Thông báo kết quả xếp lớp tới học sinh và phụ huynh

- 8h00 ngày 23/7/2023: Họp cha mẹ học sinh Khối 10

- 8h00 ngày 4/8/2023: Tập trung học sinh Khối 10 theo đơn vị lớp

Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 3 năm học 2022 - 2023
NTT
Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 3 năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh lớp 12: xem tại đây.

Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 2 năm học 2022 - 2023
NTT
Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 2 năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh lớp 12: xem tại đây.