Thông báo


Thông báo lịch hoạt động đầu năm học 2023-2024 cho học sinh khối 10
NTT
- Ngày 17÷19/7/2023: Phụ huynh và học sinh đăng kí tổ hợp môn học.
- Ngày 22/7/2023: Thông báo kết quả xếp lớp tới học sinh và phụ huynh

- 8h00 ngày 23/7/2023: Họp cha mẹ học sinh Khối 10

- 8h00 ngày 4/8/2023: Tập trung học sinh Khối 10 theo đơn vị lớp

Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 3 năm học 2022 - 2023
NTT
Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 3 năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh lớp 12: xem tại đây.

Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 2 năm học 2022 - 2023
NTT
Danh sách học sinh dự thi kiểm tra khảo sát lớp 12 lần 2 năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh lớp 12: xem tại đây.

Danh sách giáo viên coi kiểm tra cuối Học kì II năm học 2022-2023
NTT
- Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng, buổi sáng: 7h00; buổi chiều: 13h30.
- Do số lượng phòng thi nhiều nên BGH điều động một số GV không có TKB đi coi kiểm tra.
- Kính đề nghị thầy/cô đến trường coi kiểm tra đầy đủ và đúng giờ, trường hợp nào xin nghỉ thầy/cô báo cáo BGH.
Danh sách học sinh kiểm tra Học kì 2, năm học 2022 - 2023
NTT

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra.

Quy định vắng kiểm tra, xem tại đây.

Danh sách Khối 6, xem tại đây.

Danh sách Khối 7, xem tại đây.

Danh sách Khối 8, xem tại đây

Danh sách Khối 9, xem tại đây.