- Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Địa chỉ: Số 136 đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.6684.9823 (Văn phòng); 024.6684.9824 (Tài vụ)

- Email: c23bcnguyentatthanh@hanoiedu.vn; info@ntthnue.edu.vn