Lượt xem: 13818 | Gửi lúc: 20:36' 02/09/2019
Bookmark and Share

[Cập nhật Khối 7] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03-09-2019

Thời khóa biểu toàn trường có sự thay đổi từ ngày 03-09-2019.

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.