Lượt xem: 26167 | Gửi lúc: 17:26' 09/08/2019
Bookmark and Share

[Cập nhật TANN 12.08.2019] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 01-08-2019

Buổi 1, bắt đầu học từ 01-08-2019; Buổi 2 và Câu lạc bộ, bắt đầu học từ 05-08-2019.

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.

Thời khóa biểu CLB Khối 6, 7, 8, 10, 11: xem tại đây

TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây (Bắt đầu từ 12.08.2019)

Thời gian biểu: