Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác tuần 20, từ 09/12 đến 15/12/2019

Lịch công tác tuần 20, từ 09/12 đến 15/12/2019

Cập nhật: 17h:09' 09/12/2019

Lịch công tác tuần 20, từ 09/12 đến 15/12/2019


Lịch công tác tuần 19, từ 02/12 đến 08/12/2019

Lịch công tác tuần 19, từ 02/12 đến 08/12/2019

Cập nhật: 07h:56' 03/12/2019

Lịch công tác tuần 19, từ 02/12 đến 08/12/2019


Lịch công tác tuần 18, từ 25/11 đến 01/12/2019

Lịch công tác tuần 18, từ 25/11 đến 01/12/2019

Cập nhật: 08h:40' 26/11/2019

Lịch công tác tuần 18, từ 25/11 đến 01/12/2019


Lịch công tác tuần 17, từ 18/11 đến 24/11/2019

Lịch công tác tuần 17, từ 18/11 đến 24/11/2019

Cập nhật: 23h:17' 18/11/2019

Lịch công tác tuần 17, từ 18/11 đến 24/11/2019


Lịch công tác tuần 16, từ 11/11 đến 17/11/2019

Lịch công tác tuần 16, từ 11/11 đến 17/11/2019

Cập nhật: 23h:09' 11/11/2019

Lịch công tác tuần 16, từ 11/11 đến 17/11/2019


Lịch công tác tuần 15, từ 04/11 đến 10/11/2019

Lịch công tác tuần 15, từ 04/11 đến 10/11/2019

Cập nhật: 07h:57' 05/11/2019

Lịch công tác tuần 15, từ 04/11 đến 10/11/2019


Lịch công tác tuần 14, từ 28/10 đến 03/11/2019

Lịch công tác tuần 14, từ 28/10 đến 03/11/2019

Cập nhật: 22h:31' 28/10/2019

Lịch công tác tuần 14, từ 28/10 đến 03/11/2019


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 28-10-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 28-10-2019

Cập nhật: 17h:16' 25/10/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 28.10.2019)


Lịch công tác tuần 13, từ 21/10 đến 27/10/2019

Lịch công tác tuần 13, từ 21/10 đến 27/10/2019

Cập nhật: 22h:49' 21/10/2019

Lịch công tác tuần 13, từ 21/10 đến 27/10/2019


Lịch công tác tuần 12, từ 14/10 đến 20/10/2019

Lịch công tác tuần 12, từ 14/10 đến 20/10/2019

Cập nhật: 22h:53' 14/10/2019

Lịch công tác tuần 12, từ 14/10 đến 20/10/2019