Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác tuần 13, từ 21/10 đến 27/10/2019

Lịch công tác tuần 13, từ 21/10 đến 27/10/2019

Cập nhật: 22h:49' 21/10/2019

Lịch công tác tuần 13, từ 21/10 đến 27/10/2019


Lịch công tác tuần 12, từ 14/10 đến 20/10/2019

Lịch công tác tuần 12, từ 14/10 đến 20/10/2019

Cập nhật: 22h:53' 14/10/2019

Lịch công tác tuần 12, từ 14/10 đến 20/10/2019


Lịch công tác tuần 11, từ 07/10 đến 13/10/2019

Lịch công tác tuần 11, từ 07/10 đến 13/10/2019

Cập nhật: 22h:09' 07/10/2019

Lịch công tác tuần 11, từ 07/10 đến 13/10/2019


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 07-10-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 07-10-2019

Cập nhật: 09h:05' 06/10/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 07.10.2019)


Lịch công tác tuần 10, từ 30/09 đến 06/10/2019

Lịch công tác tuần 10, từ 30/09 đến 06/10/2019

Cập nhật: 06h:16' 01/10/2019

Lịch công tác tuần 10, từ 30/09 đến 06/10/2019


Lịch công tác tuần 09, từ 23/09 đến 29/09/2019

Lịch công tác tuần 09, từ 23/09 đến 29/09/2019

Cập nhật: 22h:18' 23/09/2019

Lịch công tác tuần 09, từ 23/09 đến 29/09/2019


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 23-09-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 23-09-2019

Cập nhật: 16h:54' 20/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


Lịch công tác tuần 08, từ 16/09 đến 22/09/2019

Lịch công tác tuần 08, từ 16/09 đến 22/09/2019

Cập nhật: 21h:27' 16/09/2019

Lịch công tác tuần 08, từ 16/09 đến 22/09/2019


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-09-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-09-2019

Cập nhật: 17h:45' 14/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 15.09.2019)


Lịch công tác tuần 07, từ 09/09 đến 15/09/2019

Lịch công tác tuần 07, từ 09/09 đến 15/09/2019

Cập nhật: 22h:15' 09/09/2019

Lịch công tác tuần 07, từ 09/09 đến 15/09/2019