Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác tuần 05, từ 21/09 đến 27/09/2020

Lịch công tác tuần 05, từ 21/09 đến 27/09/2020

Cập nhật: 17h:38' 21/09/2020

Lịch công tác tuần 05, từ 21/09 đến 27/09/2020


Lịch công tác tuần 04, từ 14/09 đến 20/09/2020

Lịch công tác tuần 04, từ 14/09 đến 20/09/2020

Cập nhật: 07h:35' 15/09/2020

Lịch công tác tuần 04, từ 14/09 đến 20/09/2020


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 14-09-2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 14-09-2020

Cập nhật: 09h:23' 12/09/2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 14-09-2020 Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 03, từ 07/09 đến 13/09/2020

Lịch công tác tuần 03, từ 07/09 đến 13/09/2020

Cập nhật: 07h:40' 08/09/2020

Lịch công tác tuần 03, từ 07/09 đến 13/09/2020


Lịch công tác tuần 02, từ 31/08 đến 06/09/2020

Lịch công tác tuần 02, từ 31/08 đến 06/09/2020

Cập nhật: 08h:25' 01/09/2020

Lịch công tác tuần 02, từ 31/08 đến 06/09/2020


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 03-09-2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 03-09-2020

Cập nhật: 16h:29' 31/08/2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 03-09-2020 Thời khóa biểu buổi 2 bắt đầu học vào 07/09/2020 Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 01, từ 24/08 đến 30/08/2020

Lịch công tác tuần 01, từ 24/08 đến 30/08/2020

Cập nhật: 12h:02' 25/08/2020

Lịch công tác tuần 01, từ 24/08 đến 30/08/2020


Thời khóa biểu học Trực tuyến Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 10-08-2020

Thời khóa biểu học Trực tuyến Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 10-08-2020

Cập nhật: 17h:46' 07/08/2020

Thời khóa biểu học Trực tuyến Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 10-08-2020 Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-06-2020

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-06-2020

Cập nhật: 09h:51' 04/06/2020

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-06-2020 Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 45, từ 01/06 đến 07/06/2020

Lịch công tác tuần 45, từ 01/06 đến 07/06/2020

Cập nhật: 22h:34' 01/06/2020

Lịch công tác tuần 45, từ 01/06 đến 07/06/2020