Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác tuần 04, từ 19/08 đến 25/08/2019

Lịch công tác tuần 04, từ 19/08 đến 25/08/2019

Cập nhật: 21h:48' 19/08/2019

Lịch công tác tuần 04, từ 19/08 đến 25/08/2019


Lịch công tác tuần 03, từ 12/08 đến 18/08/2019

Lịch công tác tuần 03, từ 12/08 đến 18/08/2019

Cập nhật: 22h:22' 12/08/2019

Lịch công tác tuần 03, từ 12/08 đến 18/08/2019


[Cập nhật TANN 12.08.2019] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 01-08-2019

[Cập nhật TANN 12.08.2019] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 01-08-2019

Cập nhật: 17h:26' 09/08/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 12.08.2019)


Lịch công tác tuần 01, từ 05/08 đến 11/08/2019

Lịch công tác tuần 01, từ 05/08 đến 11/08/2019

Cập nhật: 22h:04' 05/08/2019

Lịch công tác tuần 01, từ 05/08 đến 11/08/2019


Thời khóa biểu ôn tập Khối 9 và Khối 12

Thời khóa biểu ôn tập Khối 9 và Khối 12

Cập nhật: 14h:22' 17/05/2019

Thới khóa biểu Khối 9, xem tại đây Thới khóa biểu Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác tuần 39, từ 22/04 đến 28/04/2019

Lịch công tác tuần 39, từ 22/04 đến 28/04/2019

Cập nhật: 22h:59' 22/04/2019

Lịch công tác tuần 39, từ 22/04 đến 28/04/2019


Lịch công tác tuần 38, từ 15/04 đến 21/04/2019

Lịch công tác tuần 38, từ 15/04 đến 21/04/2019

Cập nhật: 22h:35' 15/04/2019

Lịch công tác tuần 38, từ 15/04 đến 21/04/2019