Tuyển sinh

Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Thông tin tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Cập nhật: 20h:21' 19/05/2020

Ngày 12/06/2020: Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh Ngày 04/07/2020: Kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 Ngày 10/07/2020: Nhập học lớp 6 Ngày 21/07/2020 (dự kiến): Thi vào lớp 10


Lịch tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Lịch tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Cập nhật: 20h:20' 19/05/2020

Ngày 12/06/2020: Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh Ngày 04/07/2020: Kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 Ngày 10/07/2020: Nhập học lớp 6 Ngày 21/07/2020 (dự kiến): Thi vào lớp 10