Lượt xem: 23203 | Gửi lúc: 21:42' 22/03/2016
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

(Cập nhật 11/12/2019)

Tổ Toán THCS

1.      Cô Đỗ Phương An – Cử nhân

2.      Thầy Nguyễn Hiền Bách – Cử nhân

3.      Thầy Lê Văn Cường – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

4.      Cô Trương Thị Hồng Hạnh – Cử nhân

5.      Cô Đặng Thị Hiền – Cử nhân

6.      Cô Nguyễn Thị Hợp – Thạc sĩ  – Phó Hiệu trưởng

7.      Cô Đỗ Thị Y Linh – Thạc sĩ

8.      Cô Đỗ Thị Phan Nga – Cử nhân

9.      Cô Phạm Hồng Ngọc – Cử nhân

10.  Cô Bùi Thị Lan Phương – Thạc sĩ

11.  Cô Nguyễn Thị Phương – Thạc sĩ

12.  Thầy Vũ Đình Phượng – Tiến sĩ

13.  Thầy Nguyễn Văn Tráng – Thạc sĩ

14.  Cô Lê Thị Thanh Thủy – Thạc sĩ

15.  Cô Nguyễn Thị Yến – Cử nhân


Tổ Toán THPT


1.      Cô Ma Thị Vũ Bình – Thạc sĩ

2.      Thầy Lê Văn Cường – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

3.      Thầy Tạ Anh Cường – Tiến sĩ

4.      Thầy Phạm Văn Du – Cử nhân

5.      Thầy Nguyễn Đạt Đăng – Tiến sĩ

6.      Thầy Nguyễn Minh Đức – Cử nhân

7.      Thầy Nguyễn Sơn Hà – Tiến sĩ

8.      Cô Đặng Thị Hiền – Cử nhân

9.      Thầy Bùi Duy Hưng – Tiến sĩ

10.  Cô Vũ Thị Hương – Cử nhân

11.  Thầy Nguyễn Văn Khiêm – Tiến sĩ

12.  Cô Cao Thị Thanh Lê -

13.  Cô Bùi Thị Lan Phương – Thạc sĩ

14.  Thầy Vũ Đình Phượng – Tiến sĩ

15.  Cô Lê Thị Thanh Thủy – Thạc sĩ

16.  Cô Đặng Thị Thanh Xuân – Thạc sĩ

17.  Thầy Nguyễn Văn Tráng – Thạc sĩ


Tổ Vật lí

1.      Cô Hoàng Lan Anh – Thạc sĩ

2.      Thầy Giáp Văn Cường – Tiến sĩ

3.      Thầy Lưu Minh Đức – Cử nhân

4.      Thầy Nguyễn Minh Đức – Cử nhân

5.      Thầy Nguyễn Văn Hòa – Cử nhân

6.      Thầy Nguyễn Thành Lập – Cử nhân

7.      Thầy Đinh Hùng Mạnh – Tiến sĩ

8.      Thầy Phạm Trường Nghiêm – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

9.      Cô Nguyễn Thị Lâm Quỳnh – Thạc sĩ

10.  Cô Bùi Thị Phương Thúy – Thạc sĩ

11.  Cô Lê Thị Ánh Tuyết – Thạc sĩ


Tổ Hóa học


1.      Thầy Trần Minh Đức – Thạc sĩ

2.      Thầy Nguyễn Văn Hải – Tiến sĩ

3.      Cô Trần Thị Thu Hảo – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

4.      Cô Bùi Thị Thu Hiền – Tiến sĩ

5.      Cô Đinh Thị Hồng Nhung – Thạc sĩ

6.      Thầy Vũ Ngọc Toản – Thạc sĩ

7.      Cô Ngọc Châu Vân – Thạc sĩ


Tổ Ngữ văn THCS


1.      Cô Đỗ Thu Hà – Thạc sĩ

2.      Cô Lê Thị Hạnh – Thạc sĩ

3.      Cô Hà Song Hải Liên – Cử nhân (Tổ trưởng)

4.      Cô Đinh Thị Thùy Linh – Thạc sĩ

5.      Cô Vương Thị Thanh Nhàn – Thạc sĩ

6.      Cô Bùi Mai Thanh – Thạc sĩ

7.      Cô Lê Thị Phương Thảo – Thạc sĩ

8.      Cô Đinh Lưu Hoàng Thái – Thạc sĩ

9.      Cô Trần Thị Thúy – Thạc sĩ

10.  Cô Nguyễn Thu Thủy – Thạc sĩ

11.  Cô Hoàng Huyền Thương – Thạc sĩ

12.  Cô Phan Thị Thành Vinh – Thạc sĩ


Tổ Ngữ văn THPT


1.      Cô Phạm Thị Kim Anh – Thạc sĩ

2.      Cô Phạm Thu Hương – PGS. Tiến sĩ

3.      Cô Đoàn Thị Thanh Huyền – Tiến sĩ

4.      Cô Phạm Thị Hoàng Khuyên – Thạc sĩ

5.      Cô Trịnh Thị Lan – PGS. Tiến sĩ (Tổ trưởng)

6.      Cô Hà Song Hải Liên – Cử nhân

7.      Cô Võ Mai Linh – Cử nhân

8.      Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhi – Cử nhân

9.      Cô Phạm Thị Thu Phương – Thạc sĩ

10.  Cô Mai Tôn Minh Trang – Thạc sĩ

11.  Cô Lê Thị Cẩm Tú – Thạc sĩ