Lượt xem: 20536 | Gửi lúc: 21:42' 22/03/2016
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

(Cập nhật 20/03/2019)

Tổ Toán THCS

1.      Thầy Nguyễn Hiền Bách – Cử nhân

2.      Thầy Lê Văn Cường – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

3.      Cô Trương Thị Hồng Hạnh – Cử nhân

4.      Cô Đặng Thị Hiền – Cử nhân

5.      Cô Nguyễn Thị Hợp – Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng

6.      Cô Đỗ Thị Y Linh – Thạc sĩ

7.      Cô Đỗ Thị Phan Nga – Cử nhân

8.      Cô Phạm Hồng Ngọc – Cử nhân

9.      Cô Bùi Thị Lan Phương – Thạc sĩ

10.  Cô Nguyễn Thị Phương – Thạc sĩ

11.  Thầy Vũ Đình Phượng – Tiến sĩ

12.  Thầy Nguyễn Văn Tráng – Thạc sĩ

13.  Cô Lê Thị Thanh Thủy – Thạc sĩ

14.  Cô Nguyễn Thị Yến – Cử nhân

 

Tổ Toán THPT


1.      Cô Ma Thị Vũ Bình – Thạc sĩ

2.      Thầy Nguyễn Văn Cơ – Tiến sĩ (Tổ trưởng)

3.      Thầy Lê Văn Cường – Thạc sĩ

4.      Thầy Tạ Anh Cường – Tiến sĩ

5.      Thầy Phạm Văn Du – Cử nhân

6.      Thầy Nguyễn Đạt Đăng – Tiến sĩ

7.      Thầy Nguyễn Minh Đức – Cử nhân

8.      Thầy Nguyễn Sơn Hà – Tiến sĩ

9.      Cô Đặng Thị Hiền – Cử nhân

10.  Thầy Bùi Duy Hưng – Tiến sĩ

11.  Thầy Nguyễn Văn Khiêm – Tiến sĩ

12.  Cô Bùi Thị Lan Phương – Thạc sĩ

13.  Thầy Vũ Đình Phượng – Tiến sĩ

14.  Cô Lê Thị Thanh Thủy – Thạc sĩ

15.  Cô Đặng Thị Thanh Xuân – Thạc sĩ

16.  Thầy Nguyễn Văn Tráng – Thạc sĩ


Tổ Vật lí

1.      Cô Hoàng Lan Anh – Thạc sĩ

2.      Thầy Giáp Văn Cường – Tiến sĩ

3.      Thầy Lưu Minh Đức – Cử nhân

4.      Thầy Nguyễn Văn Hòa – Cử nhân

5.      Thầy Nguyễn Thành Lập – Cử nhân

6.      Thầy Nguyễn Tiến Long – Thạc sĩ

7.      Thầy Đinh Hùng Mạnh – Tiến sĩ

8.      Thầy Phạm Trường Nghiêm – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

9.      Cô Nguyễn Thị Lâm Quỳnh – Thạc sĩ

10.  Thầy Nguyễn Văn Thông – Cử nhân

11.  Cô Bùi Thị Phương Thúy – Thạc sĩ

12.  Cô Lê Thị Ánh Tuyết – Thạc sĩ


Tổ Hóa học


1.      Thầy Trần Minh Đức – Thạc sĩ

2.      Thầy Nguyễn Văn Hải – Tiến sĩ

3.      Cô Trần Thị Thu Hảo – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

4.      Cô Bùi Thị Thu Hiền – Tiến sĩ

5.      Cô Đinh Thị Hồng Nhung – Thạc sĩ

6.      Thầy Vũ Ngọc Toản – Thạc sĩ

7.      Cô Ngọc Châu Vân – Thạc sĩ


Tổ Ngữ văn THCS


1.      Cô Đỗ Thu Hà – Thạc sĩ

2.      Cô Lê Thị Hạnh – Thạc sĩ

3.      Cô Hà Song Hải Liên – Cử nhân (Tổ trưởng)

4.      Cô Đinh Thị Thùy Linh – Thạc sĩ

5.      Cô Vương Thị Thanh Nhàn – Thạc sĩ

6.      Cô Bùi Mai Thanh – Thạc sĩ

7.      Cô Lê Thị Phương Thảo – Thạc sĩ

8.      Cô Đinh Lưu Hoàng Thái – Thạc sĩ

9.      Cô Trần Thị Thúy – Thạc sĩ

10.  Cô Nguyễn Thu Thủy – Thạc sĩ

11.  Cô Hoàng Huyền Thương – Thạc sĩ

12.  Cô Phan Thị Thành Vinh – Thạc sĩ


Tổ Ngữ văn THPT


1.      Cô Trần Thị An – Thạc sĩ

2.      Cô Phạm Thị Kim Anh – Thạc sĩ

3.      Cô Phạm Thu Hương – PGS. Tiến sĩ

4.      Cô Đoàn Thị Thanh Huyền – Tiến sĩ

5.      Cô Phạm Thị Hoàng Khuyên – Thạc sĩ

6.      Cô Trịnh Thị Lan – PGS. Tiến sĩ (Tổ trưởng)

7.      Cô Hà Song Hải Liên – Cử nhân

8.      Cô Võ Mai Linh – Cử nhân

9.      Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhi – Cử nhân

10.  Cô Phạm Thị Thu Phương – Thạc sĩ

11.  Cô Đinh Hoài Thanh – Thạc sĩ

12.  Cô Mai Tôn Minh Trang – Cử nhân

13.  Cô Lê Thị Cẩm Tú – Thạc sĩ


Tổ Tiếng Anh (THCS, THPT)


* Tổ Tiếng Anh THCS

1.      Cô Trương Thị Kim Dung – Cử nhân

2.      Cô Phùng Thị Thu Hiền – Cử nhân

3.      Cô Lê Thị Thanh Huyền – Cử nhân

4.      Cô Vũ Thị Thanh Huyền – Cử nhân

5.      Cô Trần Thị Thúy Loan – Cử nhân (THCS + THPT)

6.      Cô Nguyễn Thị Hiền Phương – Thạc sĩ (THCS + THPT)

7.      Cô Nguyễn Thị Tâm – Cử nhân (Tổ trưởng)

8.      Thầy Phạm Văn Thành – Cử nhân (THCS + THPT)

9.      Cô Nguyễn Hương Thảo – Thạc sĩ (THCS + THPT)

10.  Cô Nguyễn Quỳnh Trang – Cử nhân (THCS + THPT)

* Tổ Anh THPT

1.      Cô Nguyễn Thuỳ Dương – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

2.      Cô Nguyễn Thị Minh Huệ – Cử nhân

3.      Cô Phạm Thu Hương – Cử nhân

4.      Cô Trần Thị Thúy Loan – Cử nhân (THCS + THPT)

5.      Cô Vũ Thị Ngọc Minh – Cử nhân (THCS + THPT)

6.      Cô Nguyễn Thị Hiền Phương – Thạc sĩ (THCS + THPT)

7.      Cô Nguyễn Minh Phương – Cử nhân

8.      Cô Nguyễn Thị Hà Phương – Cử nhân

9.      Thầy Phạm Văn Thành – Cử nhân (THCS + THPT)

10.  Cô Nguyễn Hương Thảo – Thạc sĩ (THCS + THPT)

11.  Cô Kiều Thị Thắng – Thạc sĩ

12.  Cô Nguyễn Quỳnh Trang – Cử nhân (THCS + THPT)


Tổ Lịch sử


1.      Thầy Lê Đình Cương – Cử nhân

2.      Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng – PGS. Tiến sĩ

3.      Cô Lê Mai Khuyên – Thạc sĩ

4.      Thầy Đặng Quang Minh – Thạc sĩ

5.      Thầy Trần Thanh Quang – Cử nhân

6.      Cô Phạm Thị Thủy – Thạc sĩ

7.      Cô Lê Thị Thu – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

8.      Cô Trần Thị Thúy – Thạc sĩ


Tổ Địa lí


1.      Cô Nguyễn Thị Anh – Cử nhân

2.      Cô Nguyễn Thị Thu Anh – Tiến sĩ – Hiệu trưởng

3.      Cô Đặng Thị Tiên Dung – Thạc sĩ

4.      Cô Triệu Thị Thu Hiền – Thạc sĩ

5.      Cô Nguyễn Thị Tú Hồng – Thạc sĩ

6.      Cô Hồ Thị Diệu Thúy – Thạc sĩ

7.      Cô Trần Thị Hồng Thúy – Thạc sĩ

8.      Cô Trần Thị Hải Yến – Thạc sĩ (Tổ trưởng)