Lượt xem: 12584 | Gửi lúc: 21:42' 22/03/2016
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Tổ Toán THCS


1.      Nguyễn Thị Vân Anh – Thạc sĩ

2.      Nguyễn Hiền Bách – Cử nhân

3.      Lê Văn Cường – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

4.      Trương Thị Hồng Hạnh – Cử nhân

5.      Đặng Thị Hiền – Cử nhân

6.      Nguyễn Thị Hợp – Thạc sĩ

7.      Đỗ Thị Y Linh – Thạc sĩ

8.      Đỗ Thị Phan Nga – Cử nhân

9.      Phạm Hồng Ngọc – Cử nhân

10.  Nguyễn Thị Phương – Thạc sĩ

11.  Nguyễn Văn Tráng – Thạc sĩ

12.  Lê Thị Thanh Thủy – Thạc sĩ

13.  Nguyễn Thị Yến – Cử nhân

 Tổ Toán THPT


1.      Vũ Quỳnh Anh – Cử nhân

2.      Ma Thị Vũ Bình – Thạc sĩ

3.      Nguyễn Văn Cơ – Tiến sĩ (Tổ trưởng)

4.      Lê Văn Cường – Thạc sĩ

5.      Tạ Anh Cường – Tiến sĩ

6.      Nguyễn Văn Du – Cử nhân

7.      Nguyễn Đạt Đăng – Tiến sĩ

8.      Nguyễn Minh Đức – Cử nhân

9.      Nguyễn Sơn Hà – Tiến sĩ

10.  Đặng Thị Hiền – Cử nhân

11.  Bùi Duy Hưng – Tiến sĩ

12.  Vũ Đình Phượng – Tiến sĩ

13.  Bùi Thị Lan Phương – Thạc sĩ

14.  Trần Đức Quỳnh – Tiến sĩ

15.  Nguyễn Thị Kim Sơn – Tiến sĩ

16.  Lê Thị Thanh Thủy – Thạc sĩ

17.  Đặng Thị Thanh Xuân – Thạc sĩ

18.  Nguyễn Văn Tráng – Thạc sĩ

Tổ Vật lí


1.      Hoàng Lan Anh – Thạc sĩ

2.      Giáp Văn Cường – Thạc sĩ

3.      Lưu Minh Đức – Cử nhân

4.      Nguyễn Thành Lập – Cử nhân

5.      Nguyễn Tiến Long – Thạc sĩ

6.      Đinh Hùng Mạnh – Tiến sĩ

7.      Phạm Trường Nghiêm – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

8.      Nguyễn Thị Lâm Quỳnh – Thạc sĩ

9.      Nguyễn Văn Thông – Cử nhân

10.  Lê Thị Ánh Tuyết – Thạc sĩ

11.  Bùi Thị Phương Thúy – Thạc sĩ

Tổ Hóa học


1.      Trần Thị Thu Hảo – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

2.      Nguyễn Văn Hải – Tiến sĩ

3.      Trần Minh Đức – Thạc sĩ

4.      Bùi Thị Thu Hiền – Thạc sĩ

5.      Ngọc Châu Vân – Thạc sĩ

6.      Đinh Thị Hồng Nhung – Thạc sĩ

7.      Vũ Ngọc Toản – Thạc sĩ

Tổ Ngữ văn THCS


1.      Đỗ Thu Hà – Thạc sĩ

2.      Lê Thị Hạnh – Thạc sĩ

3.      Hà Song Hải Liên – Cử nhân (Tổ trưởng)

4.      Đinh Thị Thùy Linh – Thạc sĩ

5.      Vương Thị Thanh Nhàn – Thạc sĩ

6.      Bùi Mai Thanh – Thạc sĩ

7.      Lê Thị Phương Thảo – Thạc sĩ

8.      Đinh Lưu Hoàng Thái – Thạc sĩ

9.      Trần Thị Thúy – Thạc sĩ

10.  Nguyễn Thu Thủy – Cử nhân

11.  Hoàng Huyền Thương – Thạc sĩ

12.  Phan Thị Thành Vinh – Thạc sĩ

Tổ Ngữ văn THPT


1.      Trần Thị An – Thạc sĩ

2.      Phạm Thị Kim Anh – Thạc sĩ

3.      Phạm Thu Hương – PGS. TS

4.      Phạm Thị Hoàng Khuyên – Thạc sĩ

5.      Trịnh Thị Lan – Tiến sĩ (Tổ trưởng)

6.      Hà Song Hải Liên – Cử nhân

7.      Võ Mai Linh – Cử nhân

8.      Nguyễn Thị Cẩm Nhi – Cử nhân

9.      Phạm Thị Thu Phương – Thạc sĩ

10.  Đinh Hoài Thanh – Thạc sĩ

11.  Mai Tôn Minh Trang – Cử nhân

12.  Lê Thị Cẩm Tú – Thạc sĩ

Tổ Tiếng Anh


THCS

1.      Trương Thị Kim Dung – Cử nhân

2.      Phùng Thị Thu Hiền – Cử nhân

3.      Lê Thị Thanh Huyền – Cử nhân

4.      Vũ Thị Thanh Huyền – Cử nhân

5.      Trần Thị Thúy Loan – Đaih học (THCS + THPT)

6.      Nguyễn Thị Hiền Phương – Thạc sĩ (THCS + THPT)

7.      Nguyễn Thị Tâm – Cử nhân (Tổ trưởng)

8.      Phạm Văn Thành – Cử nhân (THCS + THPT)

9.      Nguyễn Hương Thảo – Thạc sĩ (THCS + THPT)

10.  Nguyễn Quỳnh Trang – Cử nhân (THCS + THPT)

 THPT

1.      Nguyễn Thuỳ Dương – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

2.      Nguyễn Thị Minh Huệ – Cử nhân

3.      Phạm Thu Hương – Cử nhân

4.      Trần Thị Thúy Loan – Cử nhân (THCS + THPT)

5.      Vũ Thị Ngọc Minh – Cử nhân

6.      Nguyễn Thị Hiền Phương – Thạc sĩ (THCS + THPT)

7.      Nguyễn Minh Phương – Cử nhân

8.      Nguyễn Thị Hà Phương – Cử nhân

9.      Phạm Văn Thành – Cử nhân (THCS + THPT)

10.  Nguyễn Hương Thảo – Thạc sĩ (THCS + THPT)

11.  Kiều Thị Thắng – Thạc sĩ

12.  Nguyễn Quỳnh Trang – Cử nhân (THCS + THPT)

Tổ Lịch sử


1.      Lê Đình Cương – Cử nhân

2.      Nguyễn Mạnh Hưởng – PGS. Tiến sĩ

3.      Lê Mai Khuyên – Thạc sĩ

4.      Đặng Quang Minh – Thạc sĩ

5.      Trần Thanh Quang – Cử nhân

6.      Phạm Thị Thủy – Thạc sĩ

7.      Lê Thị Thu – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

8.      Trần Thị Thúy – Thạc sĩ

9.      Nguyễn Quốc Vương – Thạc sĩ

Tổ Địa lí


1.      Nguyễn Thị Anh – Cử nhân

2.      Đặng Thị Tiên Dung – Thạc sĩ

3.      Triệu Thị Thu Hiền – Thạc sĩ

4.      Nguyễn Thị Tú Hồng – Thạc sĩ

5.      Hồ Thị Diệu Thúy – Thạc sĩ

6.      Trần Thị Tuyến – Thạc sĩ

7.      Trần Thị Hải Yến – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

Tổ Sinh học – Công nghệ


1.      Nguyễn Tiến Dũng – Cử nhân

2.      Võ Thị Hải – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

3.      Nguyễn Thị Hiền – Thạc sĩ

4.      Phạm Thị My – Thạc sĩ

5.      Chu Thị Minh Phương – Thạc sĩ

6.      Vũ Thị Cẩm Tú – Thạc sĩ

7.      Bế Kim Thoa – Thạc sĩ

8.      Hà Thị Thúy – Tiến sĩ

9.      Đỗ Thành Trung – Thạc sĩ

10.  Nguyễn Nam Trung – Cử nhân

Tổ Tin học


1.      Nguyễn Bá Đại – Thạc sĩ

2.      Bùi Hữu Tiến – Thạc sĩ

3.      Đào Hải Tiệp – Thạc sĩ (Tổ trưởng)

Tổ Giáo dục công dân

http://ntthnue.edu.vn/uploads/Images/To%20CM/GDCD.jpg

1.      Vũ Thị Anh – Cử nhân

2.      Nguyễn Thị Thu Hà – Cử nhân (Tổ trưởng)

3.      Nguyễn Thị Thu Hoài – Tiến sĩ

4.      Nguyễn Văn Thiện – Thạc sĩ

Tổ Giáo dục thể chất

http://ntthnue.edu.vn/uploads/Images/To%20CM/The-duc.jpg

1.      Nguyễn Thị Hồng Anh – Cử nhân

2.      Vũ Hồng Hải – Cử nhân (Tổ trưởng)

3.      Lê Văn Hiếu – Cử nhân

4.      Ngô Việt Hoàn – Tiến sĩ

5.      Nguyễn Đăng Hoàng – Cử nhân

6.      Đỗ Thủy Huyền – Cử nhân

7.      Vũ Tiến Lợi – Cử nhân

8.      Nguyễn Tiến Luận – Cử nhân

9.      Vũ Thanh Mai – Cử nhân

10.  Nguyễn Văn Thư – Cử nhân

11.  Chu Thị Thủy – Thạc sĩ

12.  Đặng Quốc Việt – Cử nhân

Tổ Nghệ thuật

http://ntthnue.edu.vn/uploads/Images/To%20CM/Nhac-Hoa.JPG

1.      Hà Chí Bắc – Cử nhân

2.      Bùi Ngọc Chu – Cử nhân (Tổ trưởng)

3.      Phan Văn Chức – Cử nhân

4.      Lê Việt Đức –  Cử nhân

5.      Lê Văn Hào – Cử nhân

6.      Trần Trọng Hiếu – Cử nhân

7.      Lê Quốc Huy – Thạc sĩ

8.      Ngô Thị Hường – Cử nhân

9.      Đào Như Khánh – Cử nhân

10.  Phạm Tuấn Minh – Cử nhân

11.  Lê Xuân Quý – Cử nhân

12.  Nguyễn Tuấn Sơn – Cử nhân

13.  Triệu Khác Tiến – Tiến sĩ

14.  Đào Thị Thanh Tú – Cử nhân

15.  Hà Văn Tú – Cử nhân