Lượt xem: 5102 | Gửi lúc: 17:12' 31/03/2020
Bookmark and Share

Thời khóa biểu Khối THCS và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 06/04/2020

Thời khóa biểu Khối THCS và Khối 12 năm học 2019-2020 có sự thay đổi từ ngày 06/04/2020
Thời khoá biểu Khối 10 và 11 vẫn giữ nguyên ngày 09/03/2020

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.