Lượt xem: 14452 | Gửi lúc: 09:05' 06/10/2019
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 07-10-2019

Thời khóa biểu toàn trường có sự thay đổi từ ngày 07-10-2019.

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.


TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây (Bắt từ 07.10.2019)