Lượt xem: 18711 | Gửi lúc: 15:38' 15/05/2020
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 18-05-2020

Thời khóa biểu Buổi 1,  Buổi 2, Tiếng Anh với GV nước ngoài và Câu lạc bộ bắt đầu học từ 18-05-2020.

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.

Thời khóa biểu CLB Khối 6, 7, 8, 10, 11: xem tại đây

TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây (Bắt đầu từ 18.05.2020)

Thời gian biểu: