Lượt xem: 14226 | Gửi lúc: 17:49' 22/05/2020
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 25-05-2020

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.

TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây (Bắt đầu từ 25.05.2020)

Thời gian biểu: