Nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao nhận thức trong phòng, chống thiên tai và tạo cơ hội cho các em thể hiện khả năng sáng tạo, đề xuất các giải pháp phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu, trong tháng 11 vừa qua, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tham gia và hưởng ứng nhiệt tình cuộc thi “Một phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”.

Hãy cùng theo dõi những sản phẩm ấn tượng, đạt giải cao trong cuộc thi

Giải Nhất khối THCS - Lớp 7A5

Giải Nhất khối THPT - Lớp 11D3

Giải Nhì khối THCS - Lớp 8A2

Giải Nhì khối THCS - Lớp 9A1

Giải Nhì khối THPT - Lớp 10A1

Giải Nhì khối THPT - Lớp 10D5

Giải Nhì khối THPT - Lớp 11D4