Sáng tác - cảm nhận » Viết về thầy cô » Hành chính - Bảo vệ...

Hành chính - Bảo vệ...

Phòng y tế trường mình

Phòng y tế trường mình

Cập nhật: 07h:33' 27/02/2014

Phòng y tế học đường được ra đời ở mỗi trường học đều mang chức năng cơ bản là chăm sóc sức khỏe ban khỏe ban đầu cho học sinh, nâng cao môi trường học tập an toàn. Đây là một nhiệm vụ rất cần thiết bởi học sinh chiếm một tỉ lệ lớn trong cơ cấu dân số, tới ¼ dân số cả nước, hơn nữa khoảng thời gian học sinh học tập tại trường hàng ngày cũng không hề nhỏ.


Những người lái đò thầm lặng

Những người lái đò thầm lặng

Cập nhật: 14h:11' 04/01/2014

Bên dưới mái trường mà chúng ta vẫn ngày ngày miệt mài học tập, có những thầy cô dù không trực tiếp đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn luôn tận tâm với từng công việc của nhà trường, với quá trình học tập và giảng dạy của thầy và trò. Đó là những thầy cô ở tổ Giáo vụ.


Người dạy tôi những bài học không lời

Người dạy tôi những bài học không lời

Cập nhật: 15h:17' 19/02/2013

rong cuộc sống, có nhưng con người tưởng chừng nhỏ bé nhưng thật ra rất vĩ đại, có những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại rất cao cả và quan trọng. Một trong số những con người nhỏ bé đang ngày đêm làm những công việc thầm lặng là những bác lao công