Nhà trường » Học bổng Nguyễn Tất Thành

Học bổng Nguyễn Tất Thành

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 8 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 8 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 10h:18' 23/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 Khối 8.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 6, 7 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 6, 7 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 22h:48' 22/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 Khối 6-7.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 12 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 12 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Cập nhật: 21h:47' 27/04/2022

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 12.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 11 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 11 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Cập nhật: 21h:36' 27/04/2022

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 11.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 10 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 10 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Cập nhật: 21h:25' 27/04/2022

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 10.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 9 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 9 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Cập nhật: 20h:46' 27/04/2022

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 9.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 8 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 8 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Cập nhật: 16h:12' 27/04/2022

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 8.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 7 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 7 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Cập nhật: 15h:59' 27/04/2022

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 7.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 6 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 – Khối 6 - Học kì I năm học 2021 – 2022

Cập nhật: 15h:47' 27/04/2022

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 của Khối 6


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 40 – Khối 12 - Học kì I năm học 2020 – 2021

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 40 – Khối 12 - Học kì I năm học 2020 – 2021

Cập nhật: 16h:39' 16/04/2021

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 40.