Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 24-05-2021

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 24-05-2021

Cập nhật: 16h:20' 20/05/2021

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 24-05-2021 Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12,  xem tại đây .


Lịch tuần 39 từ 17/05 đến 23/05/2021

Lịch tuần 39 từ 17/05 đến 23/05/2021

Cập nhật: 18h:09' 17/05/2021

Lịch tuần 39 từ 17/05 đến 23/05/2021


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-05-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-05-2021

Cập nhật: 08h:33' 02/05/2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-05-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 36 từ 26/04 đến 02/05/2021

Lịch tuần 36 từ 26/04 đến 02/05/2021

Cập nhật: 18h:20' 26/04/2021

Lịch tuần 36 từ 26/04 đến 02/05/2021


Lịch tuần 35 từ 19/04 đến 25/04/2021

Lịch tuần 35 từ 19/04 đến 25/04/2021

Cập nhật: 07h:37' 20/04/2021

Lịch tuần 35 từ 19/04 đến 25/04/2021


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 19-04-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 19-04-2021

Cập nhật: 16h:58' 17/04/2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 19-04-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 34 từ 12/04 đến 18/04/2021

Lịch tuần 34 từ 12/04 đến 18/04/2021

Cập nhật: 07h:30' 13/04/2021

Lịch tuần 34 từ 12/04 đến 18/04/2021


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-04-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-04-2021

Cập nhật: 18h:47' 09/04/2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-04-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 33 từ 05/04 đến 11/04/2021

Lịch tuần 33 từ 05/04 đến 11/04/2021

Cập nhật: 07h:15' 06/04/2021

Lịch tuần 33 từ 05/04 đến 11/04/2021


Lịch tuần 32 Từ 29/03 đến 04/04/2021

Lịch tuần 32 Từ 29/03 đến 04/04/2021

Cập nhật: 07h:30' 30/03/2021

Lịch tuần 31 Từ 29/03 đến 04/04/2021