Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch tuần 33 từ 20/03 đến 26/03/2023

Lịch tuần 33 từ 20/03 đến 26/03/2023

Cập nhật: 19h:00' 20/03/2023


Lịch tuần 32 từ 13/03 đến 19/03/2023

Lịch tuần 32 từ 13/03 đến 19/03/2023

Cập nhật: 19h:40' 13/03/2023


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 GĐ 4 thực hiện từ ngày 13/3/2023

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 GĐ 4 thực hiện từ ngày 13/3/2023

Cập nhật: 08h:42' 11/03/2023

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 31 từ 06/03 đến 12/03/2023

Lịch tuần 31 từ 06/03 đến 12/03/2023

Cập nhật: 17h:46' 06/03/2023


Lịch tuần 30 từ 27/02 đến 05/03/2023

Lịch tuần 30 từ 27/02 đến 05/03/2023

Cập nhật: 16h:36' 27/02/2023


Lịch tuần 29 từ 20/02 đến 26/02/2023

Lịch tuần 29 từ 20/02 đến 26/02/2023

Cập nhật: 20h:25' 20/02/2023


Lịch tuần 28 từ 13/02 đến 19/02/2023

Lịch tuần 28 từ 13/02 đến 19/02/2023

Cập nhật: 07h:51' 14/02/2023


Lịch tuần 27 từ 06/02 đến 12/02/2023

Lịch tuần 27 từ 06/02 đến 12/02/2023

Cập nhật: 18h:17' 06/02/2023


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/02/2023

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/02/2023

Cập nhật: 16h:49' 03/02/2023

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/02/2023 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 26 từ 30/01 đến 05/02/2023

Lịch tuần 26 từ 30/01 đến 05/02/2023

Cập nhật: 22h:19' 30/01/2023