Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 (UPDATE 26/12)

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 (UPDATE 26/12)

Cập nhật: 09h:15' 25/12/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 22-11-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 22-11-2021

Cập nhật: 14h:19' 20/11/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 22-11-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 18-10-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 18-10-2021

Cập nhật: 16h:45' 16/10/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 18-10-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 Khối THCS áp dụng từ ngày 06-09-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 Khối THCS áp dụng từ ngày 06-09-2021

Cập nhật: 16h:11' 05/09/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 06-09-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 03 từ 30/08 đến 05/09/2021

Lịch tuần 03 từ 30/08 đến 05/09/2021

Cập nhật: 17h:30' 31/08/2021

Lịch tuần 03 từ 30/08 đến 05/09/2021


Lịch tuần 02 từ 23/08 đến 29/08/2021

Lịch tuần 02 từ 23/08 đến 29/08/2021

Cập nhật: 14h:33' 23/08/2021

Lịch tuần 02 từ 23/08 đến 29/08/2021


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 16-08-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 16-08-2021

Cập nhật: 22h:16' 19/08/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 16-08-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 09-08-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 09-08-2021

Cập nhật: 17h:10' 06/08/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 09-08-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 24-05-2021

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 24-05-2021

Cập nhật: 16h:20' 20/05/2021

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 24-05-2021 Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12,  xem tại đây .


Lịch tuần 39 từ 17/05 đến 23/05/2021

Lịch tuần 39 từ 17/05 đến 23/05/2021

Cập nhật: 18h:09' 17/05/2021

Lịch tuần 39 từ 17/05 đến 23/05/2021