Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch tuần 16 từ 21/11 đến 27/11/2022

Lịch tuần 16 từ 21/11 đến 27/11/2022

Cập nhật: 18h:17' 21/11/2022

Lịch tuần 16 từ 21/11 đến 27/11/2022


Lịch tuần 15 từ 14/11 đến 20/11/2022

Lịch tuần 15 từ 14/11 đến 20/11/2022

Cập nhật: 07h:47' 15/11/2022


Lịch tuần 14 từ 07/11 đến 13/11/2022

Lịch tuần 14 từ 07/11 đến 13/11/2022

Cập nhật: 18h:13' 07/11/2022


Lịch tuần 13 từ 31/10 đến 06/11/2022

Lịch tuần 13 từ 31/10 đến 06/11/2022

Cập nhật: 19h:33' 31/10/2022


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 31/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 31/10/2022

Cập nhật: 09h:27' 29/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 31/10/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 12 từ 24/10 đến 30/10/2022

Lịch tuần 12 từ 24/10 đến 30/10/2022

Cập nhật: 20h:31' 24/10/2022


Lịch tuần 11 từ 17/10 đến 23/10/2022

Lịch tuần 11 từ 17/10 đến 23/10/2022

Cập nhật: 21h:09' 17/10/2022

Lịch tuần 11 từ 17/10 đến 23/10/2022


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 17/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 17/10/2022

Cập nhật: 11h:18' 15/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 17/10/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 10 từ 10/10 đến 16/10/2022

Lịch tuần 10 từ 10/10 đến 16/10/2022

Cập nhật: 16h:55' 10/10/2022

Lịch tuần 10 từ 10/10 đến 16/10/2022


Lịch tuần 09 từ 03/10 đến 09/10/2022

Lịch tuần 09 từ 03/10 đến 09/10/2022

Cập nhật: 22h:07' 03/10/2022

Lịch tuần 09 từ 03/10 đến 09/10/2022