Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch tuần 08 từ 26/09 đến 02/10/2022

Lịch tuần 08 từ 26/09 đến 02/10/2022

Cập nhật: 19h:58' 26/09/2022

Lịch tuần 08 từ 26/09 đến 02/10/2022


Lịch tuần 07 từ 19/09 đến 25/09/2022

Lịch tuần 07 từ 19/09 đến 25/09/2022

Cập nhật: 21h:52' 19/09/2022


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/09/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/09/2022

Cập nhật: 10h:30' 16/09/2022

Thời khóa biểu có sự thay đổi: Khối sáng (buổi 1: K6,7,8,9,12), ( buổi 2 Khối 8) và CLB Thể dục thể thao Khối 8 áp dụng từ ngày 19/09/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 06 từ 12/09 đến 18/09/2022

Lịch tuần 06 từ 12/09 đến 18/09/2022

Cập nhật: 07h:56' 13/09/2022

Lịch tuần 06 từ 12/09 đến 18/09/2022


Lịch tuần 05 từ 05/09 đến 11/09/2022

Lịch tuần 05 từ 05/09 đến 11/09/2022

Cập nhật: 09h:51' 06/09/2022

Lịch tuần 05 từ 05/09 đến 11/09/2022


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022

Cập nhật: 15h:21' 05/09/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 04 từ 29/08 đến 04/09/2022

Lịch tuần 04 từ 29/08 đến 04/09/2022

Cập nhật: 09h:21' 29/08/2022

Lịch tuần 04 từ 29/08 đến 04/09/2022


Lịch tuần 03 từ 22/08 đến 28/08/2022

Lịch tuần 03 từ 22/08 đến 28/08/2022

Cập nhật: 18h:41' 22/08/2022

Lịch tuần 03 từ 22/08 đến 28/08/2022


Lịch tuần 02 từ 15/08 đến 21/08/2022

Lịch tuần 02 từ 15/08 đến 21/08/2022

Cập nhật: 20h:20' 15/08/2022

Lịch tuần 02 từ 15/08 đến 21/08/2022


Lịch tuần 01 từ 08/08 đến 08/08/2022

Lịch tuần 01 từ 08/08 đến 08/08/2022

Cập nhật: 19h:06' 08/08/2022

Lịch tuần 01 từ 08/08 đến 08/08/2022