Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022

Cập nhật: 18h:34' 08/08/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 40 từ 16/05 đến 22/05/2022

Lịch tuần 40 từ 16/05 đến 22/05/2022

Cập nhật: 19h:43' 16/05/2022


Lịch tuần 39 từ 09/05 đến 15/05/2022

Lịch tuần 39 từ 09/05 đến 15/05/2022

Cập nhật: 21h:27' 09/05/2022

Lịch tuần 39 từ 09/05 đến 15/05/2022


Lịch tuần 38 từ 02/05 đến 08/05/2022

Lịch tuần 38 từ 02/05 đến 08/05/2022

Cập nhật: 21h:27' 04/05/2022

Lịch tuần 38 từ 02/05 đến 08/05/2022


Lịch tuần 37 từ 25/04 đến 01/05/2022

Lịch tuần 37 từ 25/04 đến 01/05/2022

Cập nhật: 08h:07' 26/04/2022

Lịch tuần 37 từ 25/04 đến 01/05/2022


Lịch tuần 36 từ 18/04 đến 24/04/2022

Lịch tuần 36 từ 18/04 đến 24/04/2022

Cập nhật: 17h:43' 18/04/2022

Lịch tuần 36 từ 18/04 đến 24/04/2022


Lịch tuần 35 từ 11/04 đến 17/04/2022

Lịch tuần 35 từ 11/04 đến 17/04/2022

Cập nhật: 08h:44' 13/04/2022

Lịch tuần 35 từ 11/04 đến 17/04/2022


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 11/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 11/04/2022

Cập nhật: 16h:29' 08/04/2022

Thời khóa biểu Khối 6,7,8,9,10,11 (buổi 1) có sự thay đổi (do thay đổi số tiết ở môn Hóa và Địa). Đề nghị các thầy, cô giáo xem và thực hiện từ 10/4/2022 . Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 06/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 06/04/2022

Cập nhật: 16h:13' 05/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 06/04/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 34 từ 04/04 đến 10/04/2022

Lịch tuần 34 từ 04/04 đến 10/04/2022

Cập nhật: 08h:31' 05/04/2022

Lịch tuần 34 từ 04/04 đến 10/04/2022