Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 04/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 04/04/2022

Cập nhật: 09h:07' 03/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 04/04/2022.  Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 33 từ 28/03 đến 03/04/2022

Lịch tuần 33 từ 28/03 đến 03/04/2022

Cập nhật: 08h:27' 29/03/2022

Lịch tuần 33 từ 28/03 đến 03/04/2022


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 28/03/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 28/03/2022

Cập nhật: 23h:15' 26/03/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 28/03/2022. (Khối 9 kết thúc chương trình các môn không thi vào lớp 10, Khối 12 kết thúc môn Vật lý) Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 32 từ 21/03 đến 27/03/2022

Lịch tuần 32 từ 21/03 đến 27/03/2022

Cập nhật: 11h:03' 22/03/2022

Lịch tuần 32 từ 21/03 đến 27/03/2022


Lịch tuần 31 từ 14/03 đến 20/03/2022

Lịch tuần 31 từ 14/03 đến 20/03/2022

Cập nhật: 07h:37' 15/03/2022

Lịch tuần 31 từ 14/03 đến 20/03/2022


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 14/03/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 14/03/2022

Cập nhật: 12h:06' 12/03/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 14/03/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Lịch tuần 29 từ 28/02 đến 06/03/2022

Lịch tuần 29 từ 28/02 đến 06/03/2022

Cập nhật: 17h:20' 28/02/2022

Lịch tuần 29 từ 28/02 đến 06/03/2022


Lịch tuần 28 từ 21/02 đến 27/02/2022

Lịch tuần 28 từ 21/02 đến 27/02/2022

Cập nhật: 19h:19' 21/02/2022

Lịch tuần 28 từ 21/02 đến 27/02/2022


Lịch tuần 27 từ 14/02 đến 20/02/2022

Lịch tuần 27 từ 14/02 đến 20/02/2022

Cập nhật: 16h:35' 14/02/2022

Lịch tuần 27 từ 14/02 đến 20/02/2022


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 (UPDATE 26/12)

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 (UPDATE 26/12)

Cập nhật: 09h:15' 25/12/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .