Nhà trường » Nội quy - Quy định

Nội quy - Quy định

Quy định về việc trả văn bằng, hồ sơ, học bạ và các giấy tờ liên quan

Quy định về việc trả văn bằng, hồ sơ, học bạ và các giấy tờ liên quan

Cập nhật: 23h:17' 30/11/2014

Lịch trả bằng Tốt nghiệp cố định vào chiều Thứ 4 và chiều Thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ và những ngày nghỉ, thi của trường):  từ 14h00 đến 17h00. - Thời gian nhận và trả các hồ sơ, giấy tờ khác: từ Thứ 2 đến Thứ 7 (trừ ngày lễ và những ngày nghỉ, thi của trường): + Buổi sáng: từ 8h00 – 11h30 + Buổi chiều: từ 14h00 – 17h00