Tin tức & Sự kiện » Thông báo

Thông báo

Danh sách học sinh lớp 9 dự kiểm tra khảo sát (lần 1) năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh lớp 9 dự kiểm tra khảo sát (lần 1) năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 11h:40' 23/03/2023

Danh sách học sinh lớp 9 dự kiểm tra khảo sát (lần 1) năm học 2022 - 2023


Danh sách học sinh kiểm tra Giữa Học kì 2, năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh kiểm tra Giữa Học kì 2, năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 10h:37' 15/02/2023

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra. Quy định vắng kiểm tra,  xem tại đây . Danh sách Khối 6,  xem tại đây . Danh sách Khối 7,  xem tại đây . Danh sách Khối 8,  xem tại đây .  Danh sách Khối 9,  xem tại đây .


Danh sách coi kiểm tra Giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023

Danh sách coi kiểm tra Giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 09h:20' 15/02/2023

Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng: - Buổi sáng: 7h30 - Buổi chiều 13h30


Danh sách học sinh Khối 9 kiểm tra Học kì 1 , năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh Khối 9 kiểm tra Học kì 1 , năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 16h:54' 21/12/2022

Học sinh THCS xem theo khối Quy định vắng kiểm tra,  xem tại đây . Danh sách Khối 9,  xem tại đây .


Danh sách học sinh kiểm tra Học kì 1, năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh kiểm tra Học kì 1, năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 08h:38' 13/12/2022

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra. Quy định vắng kiểm tra,  xem tại đây . Danh sách Khối 6,  xem tại đây . Danh sách Khối 7,  xem tại đây . Danh sách Khối 8,  xem tại đây . 


Lịch kiểm tra Học kì 1 năm học 2022 - 2023

Lịch kiểm tra Học kì 1 năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 10h:23' 08/12/2022


Danh sách học sinh kiểm tra Giữa Học kì 1, năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh kiểm tra Giữa Học kì 1, năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 07h:33' 04/10/2022

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra. Quy định vắng kiểm tra,  xem tại đây . Danh sách Khối 6,  xem tại đây . Danh sách Khối 7,  xem tại đây . Danh sách Khối 8,  xem tại đây .  Danh sách Khối 9,  xem tại đây .


Danh sách giáo viên coi kiểm tra Giữa học kì 1 năm học 2022-2023

Danh sách giáo viên coi kiểm tra Giữa học kì 1 năm học 2022-2023

Cập nhật: 16h:25' 25/09/2022

Danh sách giáo viên coi kiểm tra Giữa học kì 1 năm học 2022-2023


Lịch kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Lịch kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 11h:14' 23/09/2022

Lịch kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 năm học 2022 - 2023