Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tra cứu số báo danh và hướng dẫn thí sinh tham dự KTĐGNL vào lớp 6 năm học 2023 - 2024

Tra cứu số báo danh và hướng dẫn thí sinh tham dự KTĐGNL vào lớp 6 năm học 2023 - 2024

Cập nhật: 07h:02' 30/05/2023

 Tra cứu số báo danh: + Số báo danh đã được gửi email tới từng học sinh. + Truy cập vào  https://ntthnue.edu.vn/tracuuhoso , nhập vào Mã số hồ sơ để tra cứu.


Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 - 2024

Cập nhật: 22h:02' 23/04/2023

Nhà trường chỉ thu hồ sơ tuyển sinh theo hình thức trực tuyến (online), không phát hành hồ sơ giấy và không bán hồ sơ tuyển sinh. HỌC SINH/PHHS chỉ nộp lệ phí Kiểm tra Đánh giá năng lực 300.000đ theo hình thức chuyển khoản.


Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Cập nhật: 22h:01' 23/04/2023

Nhà trường chỉ thu hồ sơ tuyển sinh theo hình thức trực tuyến (online), không phát hành hồ sơ giấy và không bán hồ sơ tuyển sinh. HỌC SINH/PHHS chỉ nộp lệ phí thi tuyển 350.000đ hoặc lệ phí xét tuyển 130.000đ theo hình thức chuyển khoản.


Thông báo tuyển sinh năm học 2023 – 2024

Thông báo tuyển sinh năm học 2023 – 2024

Cập nhật: 11h:08' 18/04/2023

Tuyển sinh lớp 6: 250 học sinh - Ngày 04/05/2023: Thu hồ sơ tuyển sinh theo hình thức trực tuyến - Ngày 04/06/2023: Kiểm tra ĐGNL vào lớp 6 Tuyển sinh lớp 10: 360 học sinh - Ngày 10/05/2023: Thu hồ sơ diện thi tuyển theo hình thức trực tuyến - Ngày 17/06/2023: Thi tuyển vào lớp 10 - Ngày 04/07/2023: Thu hồ sơ diện xét tuyển theo điểm thi vào lớp của Hà Nội


Thông báo lùi lịch thu hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Thông báo lùi lịch thu hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 15h:35' 06/07/2022

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa công bố điểm thi vào lớp 10, do vậy Hội đồng tuyển sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành lùi lịch thu hồ sơ xét tuyển theo điểm thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội cho đến khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi (lịch cũ là ngày 06 và 07 tháng 7 năm 2022).


Thông báo điều chỉnh lịch thi, phổ biến quy chế thi và xem số báo danh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Thông báo điều chỉnh lịch thi, phổ biến quy chế thi và xem số báo danh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 20h:49' 23/06/2022

- Ngày thi: 26/06/2022. - Địa điểm thi: Tại trường Nguyễn Tất Thành và Nhà D - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. - Thí sinh KHÔNG được mang theo đồ dùng cá nhân (túi xách, điện thoại...) vào khu vực thi.


Thông báo về việc nộp bổ sung chứng nhận cộng điểm khuyến khích

Thông báo về việc nộp bổ sung chứng nhận cộng điểm khuyến khích

Cập nhật: 10h:50' 23/06/2022

Thí sinh thuộc diện được cộng điểm khuyến khích (theo thông báo tuyển sinh) đã nộp đơn xin thi tuyển vào lớp 10 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023 nhưng chưa nộp kèm giấy chứng nhận cộng điểm khuyến khích khi nộp đơn xin thi tuyển. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, kính đề nghị cha mẹ học sinh nộp bổ sung bản phô tô Giấy chứng nhận cộng điểm khuyến khích trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh. Địa điểm: Phòng 109 – Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Thời gian hoàn thành: Trước 10h00, Thứ 7 ngày 25/06/2022.


Thông báo về việc nộp bổ sung chứng nhận cộng điểm khuyến khích tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023

Thông báo về việc nộp bổ sung chứng nhận cộng điểm khuyến khích tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 11h:47' 05/06/2022

Hiện nay có một số thí sinh đã dự tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023 chưa nộp giấy chứng nhận cộng điểm khuyến khích khi nộp hồ sơ dự tuyển.Kính đề nghị cha mẹ học sinh nộp bổ sung trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh. Địa điểm: Phòng 109 – Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Thời gian hoàn thành: Trước 11h00, Thứ 3 ngày 07/06/2022.


Hướng dẫn xem số báo danh, nghe phổ biến quy chế, lịch KTĐGNL vào lớp 6 năm học 2022-2023

Hướng dẫn xem số báo danh, nghe phổ biến quy chế, lịch KTĐGNL vào lớp 6 năm học 2022-2023

Cập nhật: 12h:45' 03/06/2022

Xem số báo danh: + Số báo danh đã được gửi email tới từng học sinh. + Truy cập vào  https://ntthnue.edu.vn/tracuuhoso , nhập vào  Mã số hồ sơ  để tra cứu.


Một số lưu ý đối với thí sinh dự kì kiểm tra ĐGNL vào lớp 6 năm học 2022-2023

Một số lưu ý đối với thí sinh dự kì kiểm tra ĐGNL vào lớp 6 năm học 2022-2023

Cập nhật: 20h:00' 31/05/2022

1. Thí sinh dự kiểm tra ĐGNL theo hình thức TRỰC TIẾP. 2. Thời gian xem số báo danh và xem hướng dẫn Quy chế Tuyển sinh: 15h00, Thứ 6 ngày 03/6/2022 (xem tại Website của Trường theo địa chỉ: https://ntthnue.edu.vn, xem hướng dẫn Quy chế thi dưới dạng video thay cho phổ biến trực tuyến lúc 20h30). 3. 07h30, Chủ nhật ngày 5/6/2022: Gọi thí sinh vào phòng thi.