Thư viện » Thư viện tài liệu » Sinh học

Sinh học

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm gieo trồng hạt đậu Azuki

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm gieo trồng hạt đậu Azuki

Cập nhật: 23h:47' 24/09/2013

- Tìm hiểu về kiến thức khoa học và công nghệ liên ngành, nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ vũ trụ. - Đánh giá sự khác biệt giữa hạt giống trồng trong môi trường không trọng lực và và hạt giống trồng trên Trái Đất. - So sánh sự quan trọng của ánh sáng quang hợp đối với sự phát triển của thực vật trên Trái Đất.