Lượt xem: 30635 | Gửi lúc: 21:42' 22/03/2016
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

(Cập nhật 20/12/2020)

Tổ Toán

1. Cô Nguyễn Thị Hợp - Thạc sĩ (Phó Hiệu trưởng)

2. Cô Đỗ Phương An - Thạc sĩ

3. Cô Ma Thị Vũ Bình - Thạc sĩ

4. Thầy Lê Văn Cường - Thạc sĩ (Tổ trưởng)

5. Thầy Tạ Anh Cường - Tiến sĩ

6. Thầy Phạm Văn Du - Đại học

7. Thầy Nguyễn Đạt Đăng - Tiến sĩ

8. Thầy Nguyễn Minh Đức - Thạc sĩ

9. Thầy Nguyễn Sơn Hà - Tiến sĩ

10. Cô Trương Thị Hồng Hạnh - Đại học

11. Cô Đặng Thị Hiền - Đại học

12. Thầy Bùi Duy Hưng - Tiến sĩ

13. Cô Vũ Thị Hương - Đại học

14. Thầy Nguyễn Văn Khiêm - Tiến sĩ

15. Cô Cao Thị Thanh Lê - Thạc sĩ

16. Cô Đỗ Thị Y Linh - Thạc sĩ

17. Cô Đỗ Thị Phan Nga - Đại học

18. Cô Phạm Hồng Ngọc - Đại học

19. Cô Bùi Thị Lan Phương - Thạc sĩ

20. Cô Nguyễn Thị Phương - Thạc sĩ

21. Cô Lê Thị Thanh Thủy - Thạc sĩ

22. Thầy Nguyễn Văn Tráng - Thạc sĩ

23. Cô Đặng Thị Thanh Xuân - Thạc sĩ

24. Cô Nguyễn Thị Yến - Đại học


Nhóm Toán THCS


Nhóm Toán THPT

Tổ Vật lí

1. Cô Hoàng Lan Anh - Thạc sĩ

2. Thầy Giáp Văn Cường - Tiến sĩ

3. Thầy Lưu Minh Đức - Đại học

4. Thầy Nguyễn Minh Đức - Đại học

5. Thầy Nguyễn Văn Hòa - Đại học

6. Thầy Đinh Hùng Mạnh - Tiến sĩ

7. Thầy Phạm Trường Nghiêm - Thạc sĩ (Tổ trưởng)

8. Cô Nguyễn Thị Lâm Quỳnh - Thạc sĩ

9. Cô Lê Thị Ánh Tuyết - Thạc sĩ

10. Cô Bùi Thị Phương Thúy - Thạc sĩ

Tổ Hóa học

1. Thầy Trần Minh Đức - Thạc sĩ

2. Thầy Nguyễn Văn Hải - Tiến sĩ

3. Cô Trần Thị Thu Hảo - Thạc sĩ (Tổ trưởng)

4. Cô Bùi Thị Thu Hiền - Tiến sĩ

5. Cô Đinh Thị Hồng Nhung - Thạc sĩ

6. Thầy Vũ Ngọc Toản - Thạc sĩ

7. Cô Ngọc Châu Vân - Thạc sĩTổ Ngữ văn (THCS, THPT)

1. Cô Phạm Thị Kim Anh - Thạc sĩ

2. Cô Đỗ Thu Hà - Thạc sĩ

3. Cô Lê Thị Hạnh - Thạc sĩ

4. Cô Đoàn Thị Thanh Huyền - Tiến sĩ

5. Cô Phạm Thị Thu Hương - PGS.TS

6. Cô Phạm Thị Hoàng Khuyên - Thạc sĩ

7. Cô Trịnh Thị Lan - PGS.TS (Tổ trưởng THPT)

8. Cô Hà Song Hải Liên - Đại học (Tổ trưởng THCS)

9. Cô Đinh Thị Thùy Linh - Thạc sĩ

10. Cô Võ Mai Linh - Đại học

11. Cô Vương Thị Thanh Nhàn - Thạc sĩ

12. Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhi - Đại học

13. Cô Phạm Thị Thu Phương - Thạc sĩ

14. Cô Lê Thị Cẩm Tú - Thạc sĩ

15. Cô Đinh Lưu Hoàng Thái - Thạc sĩ

16. Cô Bùi Thị Mai Thanh - Thạc sĩ

17. Cô Lê Thị Phương Thảo - Thạc sĩ

18. Cô Trần Thị Thúy - Thạc sĩ

19. Cô Nguyễn Thu Thủy - Thạc sĩ

20. Cô Hoàng Thị Huyền Thương - Thạc sĩ

21. Cô Mai Tôn Minh Trang - Thạc sĩ

22. Cô Phan Thị Thành Vinh - Thạc sĩ

Tổ Ngữ văn THCS

Tổ Ngữ văn THPT

Tổ Tiếng Anh (THCS, THPT)