Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đăng năm 2017, kính đề nghị CMHS và học sinh xem kỹ để thực hiện.

Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số CMND; Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quyên mật khẩu thì đến Trường để xin cấp lại.

1. Poster hướng dẫn thí sinh, xem tại đây

2. Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chi tiết, xem tại đây

3. Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển kèm hướng dẫn, xem tại đây