Lượt xem: 2561 | Gửi lúc: 17:36' 21/09/2015
Bookmark and Share

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHỀ SINH VIÊN K64 ( Đợt 1: Từ 21/9 – 11/10/2015)

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHỀ SINH VIÊN K64

( Đợt 1: Từ 21/9 – 11/10/2015)

1.      Kế hoạch  dự giờ chào cờ TH nghề  Sinh viên K64

 

STT

Thời gian

(Thứ ,ngày)

Lớp

Nhóm

Địa điểm

Ghi chú

1

Thứ2 (21/9)

7h15’ – 8h5’

Lớp 1

1,2,3,4,5

Sân trường NTT

30SV

2

Thứ2 (21/9)

16h25’ – 17h15’

Lớp 2

1,2,3,4,5

Sân trường NTT

30SV

3

Thứ 2 (28/9)

7h15’ – 8h5’

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

Sân trường NTT

89SV

4

Thứ 2 (28/9)

16h25’ – 17h15’

Lớp 6

Lớp 7

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

Sân trường NTT

60SV

  1. Kế hoạch dự và tổ chức giờ sinh hoạt lớp:

- Dự giờ sinh hoạt lớp: Tất cả các lớp sẽ dự giờ sinh hoạt lớp được phân công chủ nhiệm vào thứ 7 ngày 26/09/2015.

- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp: Thời gian các nhóm tổ chức 01 giờ sinh hoạt lớp theo sự phân công, hướng dẫn của GV hướng dẫn.

  1. Kế hoạch phân công giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm

Lớp 1     

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp HC

Khoa

Nhóm

GV Hướng dẫn/
SĐT

1

Nguyễn Sơn An

20/05/1996

DT

SP Kỹ thuật

Nhóm 1

8A2
Phạm Thị Thủy
0936175320

2

Nguyễn Bảo Minh Anh

22/06/1996

DT

SP Kỹ thuật

3

Trần Gia Bảo

12/7/1996

A

Tâm lý

4

Đỗ Thị Chanh

7/10/1996

DT

SP Kỹ thuật

5

Nguyễn Đức Du

23/01/1995

TN

Hóa học

6

Ngô Thị Dung

14/12/1996

A

Ngữ Văn

Nhóm 2

8A5
Vũ Thị Thanh Huyền
0989557929

7

Nguyễn Thị Kim Dung

25/08/1996

A

Ngữ Văn

8

Hoàng Thùy Dương

10/9/1996

DT

SP Kỹ thuật

9

Vũ Thị Hằng

21/04/1996

A

GD Đặc biệt

10

Nguyễn Thị Hạnh

13/02/1996

A

Ngữ Văn

11

Hà Bích Hảo

8/12/1994

A

GD Đặc biệt

12

Nguyễn Thị Hiền

12/4/1996

TN

Ngữ Văn

13

Nguyễn Văn Hiếu

2/1/1994

DT

SP Kỹ thuật

Nhóm 3

7A1
Trương Thị Hồng Hạnh
0912690556

14

Vũ Thị Hoàn

10/5/1996

A

GD Đặc biệt

15

Nguyễn Thuý Hồng

22/10/1996

A

GD Đặc biệt

16

Đào Thị Hường

16/10/1996

DT

SP Kỹ thuật

17

Đinh Thị Lan

30/10/1996

A

GD Đặc biệt

18

Phạm Văn Minh

8/12/1992

DT

SP Kỹ thuật

19

Phạm Tuyết Ngân

15/03/1996

DT

SP Kỹ thuật

Nhóm 4

7A3
Lê Thị Hạnh
0983944940

20

Lê Đức Bảo Phúc

9/11/1996

B

Vật lý

21

Hoàng Thị Phương

11/9/1995

A

Tâm lý

22

Trần Hồng Quang

15/02/1995

TN

Hóa học

23

Phùng Thị Sen

6/5/1996

A

GD Đặc biệt

24

Nguyễn Thiên Thành

4/12/1996

DT

SP Kỹ thuật

25

Lâm Thị Thu

20/11/1996

A

GD Đặc biệt

Nhóm 5

7A5
Hà Thị Phương Dung
01686208598

26

Nguyễn Thị Thu

8/6/1995

A

GD Đặc biệt

27

Nguyễn Hà Thu

23/08/1996

D

Ngữ Văn

28

Đậu Trọng Tình

20/02/1990

A

GD Đặc biệt

29

Vũ Thị Trang

22/03/1996

D

Ngữ Văn

30

Lê Thị Quỳnh Xuân

19/03/1995

DT

SP Kỹ thuật

 

Lớp 2

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp HC

Khoa

Nhóm

GV hướng dẫn/
SĐT

1

Vũ Thị Hồng Anh

31/12/1996

A

Ðịa lí

Nhóm 1

9A2
Nguyễn Thị Tâm
0904919199

2

Trịnh Minh Đức

21/08/1996

CN

SP Kỹ thuật

3

Phạm Thị Dung

5/3/1996

CN

SP Kỹ thuật

4

Phạm Thị Dung

19/05/1996

A

Lịch Sử

5

Phạm Thị Mỹ Duyên

26/03/1996

A

Tiếng Pháp

6

Nguyễn Thị Ngọc Hà

11/10/1996

A

Lịch Sử

7

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

12/10/1996

CN

SP Kỹ thuật

Nhóm 2

9A3
Lê Thị Thanh Huyền
0915433979

8

Phạm Thế Hưng

26/01/1996

D

Ngữ Văn

9

Nguyễn Thị Thu Huyền

16/08/1994

A

Toán - Tin

10

Nguyễn Thị Huyền

15/10/1996

A

Vật lý

11

Nông Thanh Huyền

2/9/1996

A

Ðịa lí

12

Vũ Quang Khánh

14/06/1995

A

Tâm lý

13

Bùi Thị Diệu Linh

14/02/1996

TN

Ðịa lí

Nhóm 3

9A4
Nguyễn Thu Hà
0912321457

14

Trần Thị Mai

27/07/1995

A

GD Đặc biệt

15

Trần Thị Mơ

17/03/1996

B

Vật lý

16

Nguyễn Thị Hồng Ngát

17/09/1996

B

Vật lý

17

Nguyễn Quỳnh Phương

13/03/1996

C

Ngữ Văn

18

Trần Thị Thu Phương

30/06/1996

B

Lịch Sử

19

Hoàng Thanh Phương

16/10/1995

C

Ngữ Văn

Nhóm 4

9A5
Trần Thị Thúy
0912487968

20

Nguyễn Thị Phượng

17/05/1996

C

Ngữ Văn

21

Nguyễn Thị Quyên

5/5/1996

C

Ngữ Văn

22

Nguyễn Thị Như Quỳnh

27/08/1996

C

Ngữ Văn

23

Đàm Thị Mai Sao

6/4/1996

C

Ngữ Văn

24

Hoàng Thị Minh Tâm

18/12/1996

C

Ngữ Văn

25

Đinh Thu Thảo

21/09/1996

C

Ngữ Văn

Nhóm 5

9A6
Nguyễn Thị Hợp
0988399603

26

Nguyễn Thị Thuý

22/05/1996

D

Ngữ Văn

27

Nguyễn Thị Trang

4/7/1995

A

Toán - Tin

28

Cao Thị Xuân Trang

28/01/1996

A

Sinh học

29

Vũ Xuân Trường

18/07/1994

A

CNTT

30

Đỗ Thị Tuyết

9/7/1996

B

Lịch Sử

 

Lớp 3

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp HC

Khoa

Nhóm

GV hướng dẫn/
SĐT

1

Đinh Thị Lan Anh

12/7/1996

A

CNTT

Nhóm 1

12N1
Phạm Thị Kim Anh
0902240603

2

Phạm Thị Minh Anh

22/12/1996

A

CNTT

3

Hoàng Thanh Dung

30/01/1996

A

Ðịa lí

4

Vũ Thị Duyên

16/10/1996

A

CNTT

5

Hoàng Thị Lâm Giang

5/7/1995

A

Sinh học

6

Nguyễn Hoàng Giang

25/02/1995

A

CNTT

7

Hoàng Thị Hằng

24/09/1995

A

Ðịa lí

Nhóm 2

12D1
Lê Thị Cẩm Tú
0982985687

8

Trần Thị Hoa

8/2/1996

A

CNTT

9

Vũ Thị Thanh Huyền

29/09/1996

A

CNTT

10

Lương Thị Huyền

3/3/1996

A

Ðịa lí

11

Nguyễn Thị Dạ Lệ

24/09/1996

A

CNTT

12

Nguyễn Thị Tài Linh

26/09/1996

A

CNTT

13

Trương Khánh Linh

6/6/1996

A

Ðịa lí

Nhóm 3

12D2
Lê Thị Thu
0912280639

14

Nguyễn Thị Nguyệt Mai

6/3/1996

B

Hóa học

15

Triệu Thị Mến

26/11/1996

B

Ðịa lí

16

Vũ Hoàng Nguyên

12/10/1996

B

Vật lý

17

Dương Thị Kim Oanh

6/8/1996

A

CNTT

18

Trần Thị Hồng Phương

25/06/1996

B

Vật lý

19

Phan Thị Hồng Quý

27/05/1996

A

CNTT

Nhóm 4

12D4
Chu Thị Minh Phương
0948666268

20

Nguyễn Văn Thành

3/1/1996

TN

Sinh học

21

Đặng Thu Thảo

20/03/1995

B

Hóa học

22

Vũ Thị Thu Thảo

2/9/1996

A

CNTT

23

Phan Ngọc Thảo

25/03/1996

B

Ðịa lí

24

Trần Thị Thơm

29/01/1996

A

CNTT

25

Dương Thị Minh Thư

14/11/1996

A

CNTT

Nhóm 5

9A1
Ngọc Châu Vân
0983813275

26

Nguyễn Thị Thuận

6/4/1996

A

CNTT

27

Vũ Thanh Thuý

14/02/1996

B

Hóa học

28

Đỗ Thị Huyền Trang

12/6/1996

A

CNTT

29

Vũ Thị Hải Yến

17/10/1995

B

Hóa học

 

Lớp 4

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp HC

Khoa

Nhóm

GV hướng dẫn/
SĐT

1

Trần Duy Anh

12/11/1995

A

Triết học

Nhóm 1

11D4
Nguyễn Kim Liên
0983570810

2

Nguyễn Thuỳ Dung

10/11/1996

A

Triết học

3

Ngô Thị Hà Giang

12/4/1996

CN

SP Kỹ thuật

4

Nguyễn Thị Hà

22/02/1995

A

GD Đặc biệt

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

13/10/1995

A

Vật lý

6

Ngô Chí Hiếu

30/04/1995

A

Quản lí GD

7

Đỗ Thị Thu Hoài

29/12/1996

A

Quản lí GD

Nhóm 2

11N2
Lê Mai Khuyên
0982955980

8

Đặng Văn Hoàng

12/12/1995

A

Quản lí GD

9

Bạch Thị Thu Hồng

27/08/1996

K

CNTT

10

Trần Thị Huế

4/4/1996

B

Toán - Tin

11

Nguyễn Lan Hương

25/09/1996

B

Ngữ Văn

12

Vũ Thị Thu Huyền

1/4/1996

A

GD Đặc biệt

13

Mai Thị Lệ

6/9/1996

A

GD Đặc biệt

Nhóm 3

12A1
Vũ Ngọc Toản
0932362369

14

Bùi Thị Lệ

10/5/1996

DN

SP Kỹ thuật

15

Nguyễn Thị Bích Liên

25/01/1996

A

Quản lí GD

16

Nguyễn Hải Linh

15/12/1996

A

GD Đặc biệt

17

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

10/7/1996

A

Ðịa lí

18

Phạm Hồng Linh

6/7/1996

A

Tiếng Pháp

19

Đỗ Thị Loan

12/9/1996

K

CNTT

Nhóm 4

12A2
Võ Thị Hải
0904591616

20

Nguyễn Thị Hà My

15/06/1996

K

CNTT

21

Phạm Minh Ngọc

9/7/1996

A

Tiếng Pháp

22

Ma Hồng Sơn

9/3/1996

A

Quản lí GD

23

Bùi Thị Phương Thảo

15/06/1996

K

Sinh học

24

Lê Thanh Thư

30/10/1995

A

Triết học

25

Phạm Thu Thuý

14/03/1995

B

LLCT & GDCD

Nhóm 5

12A3
Ứng Thị Duyệt Hồng
0984211173

26

Hoàng Xuân Thuỷ

29/11/1995

A

Tiếng Pháp

27

Trần Xuân Trọng

5/7/1996

A

Triết học

28

Trịnh Thị Thu Uyên

27/11/1996

B

LLCT & GDCD

29

Lê Thị Thu Uyên

23/08/1996

K

CNTT

30

Vũ Thị Vóc

18/07/1995

D

Ngữ Văn

 

Lớp 5

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp HC

Khoa

Nhóm

GV hướng dẫn/
SĐT

1

Đặng Quốc Bảo

15/12/1995

A

Toán - Tin

Nhóm 1

11A2
Lê Thị Loan
0936820674

2

Lý Ngọc Châm

20/05/1995

B

GD QP

3

Nguyễn Thị Chang

28/03/1996

A

GD Đặc biệt

4

Trần Thị Chinh

28/06/1996

A

GD Đặc biệt

5

Hoàng Thị Chúc

12/9/1996

A

Hóa học

6

Phạm Quang Đức

22/12/1995

A

Hóa học

7

Ngô Thị Duyên

22/05/1996

A

Hóa học

Nhóm 2

11A3
Ma Thị Vũ Bình
0917501851

8

Kiều Thị Lan Hà

7/7/1996

A

GD Đặc biệt

9

Nguyễn Thị Hậu

6/1/1996

A

Hóa học

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

21/11/1996

A

Hóa học

11

Vũ Đức Hiệp

7/5/1995

A

Toán - Tin

12

Nguyễn Thị Hồng

2/1/1996

K

Công nghệ thông tin

13

Bùi Thị Huệ

10/10/1996

A

Hóa học

Nhóm 3

11D1
Hà Song Hải Liên
0982955980

14

Huỳnh Đức Hùng

12/1/1996

A

GD Đặc biệt

15

Nguyễn Thị Hương

15/02/1996

B

Hóa học

16

Bùi Hoàng Lan

23/01/1996

A

GD Đặc biệt

17

Hồ Thục Linh

21/08/1996

B

Hóa học

18

Lê Thị Tài Linh

31/01/1995

B

Hóa học

19

Lương Mỹ Linh

22/10/1996

CN

SP Kỹ thuật

Nhóm 4

11D2
Nguyễn Thùy Dương
0983011486

20

Nguyễn Vũ Thanh My

20/07/1996

B

Hóa học

21

Bùi Thị Minh Ngọc

23/07/1996

A

GD Đặc biệt

22

Nguyễn Thị Kim Oanh

27/01/1996

B

Hóa học

23

Nguyễn Quỳnh Phương

24/05/1996

B

Hóa học

24

Mai Thị Thu

19/12/1996

B

Hóa học

25

Phạm Minh Thu

24/07/1996

B

Hóa học

Nhóm 5

11D3
Đặng Thị Hiền
0988340394

26

Bùi Thị Thu Thuỷ

25/11/1996

K

Công nghệ thông tin

27

Vũ Thị Như Trang

8/4/1996

B

Hóa học

28

Nguyễn Sơn Tùng

10/7/1995

B

Hóa học

29

Nguyễn Hồng Vân

28/09/1996

A

GD Đặc biệt

30

Nguyễn Thị Hải Yến

11/10/1996

B

Hóa học

 

Lớp 6

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp HC

Khoa

Nhóm

GV hướng dẫn/
SĐT

1

Nguyễn Thị Lan Anh

7/12/1996

A

LLCT & GDCD

Nhóm 1

10D4
Trần Thị Thúy
0982177893

2

Phạm Thanh Bình

3/11/1996

A

Vật lý

3

Nguyễn Thị Đào

2/2/1996

A

LLCT & GDCD

4

Trần Duy Đức

28/02/1996

K

CNTT

5

Vương Thị Thu Hà

3/7/1996

A

LLCT & GDCD

6

Trần Thị Thuý Hà

30/08/1996

TN

Lịch Sử

7

Mai Thúy Hằng

25/05/1995

A

LLCT & GDCD

Nhóm 2

10D5
Phạm Thị My
0988754437

8

Nguyễn Thị Hằng

7/3/1996

A

LLCT & GDCD

9

Ngô Thị Thu Hằng

3/8/1996

A

Toán - Tin

10

Trần Thị Thu Hằng

26/08/1996

A

Tâm lý

11

Nguyễn Hàm Hoà

10/10/1989

A

Vật lý

12

Nguyễn Thị Hoài

14/07/1996

A

GD Đặc biệt

13

Đào Thị Hồng Huệ

11/12/1996

B

Lịch Sử

Nhóm 3

10D6
Nguyễn Hương Thảo
0983891103

14

Lê Thị Lan Hương

21/01/1996

A

GD Đặc biệt

15

Trần Thị Nhật Lệ

1/7/1996

K

CNTT

16

Nguyễn Thị Mỹ Linh

13/11/1996

A

Tâm lý

17

Đồng Thanh Loan

4/11/1996

A

LLCT & GDCD

18

Phạm Tiến Lợi

25/08/1995

B

GD QP

19

Bùi Thị Lương

5/10/1996

A

LLCT & GDCD

Nhóm 4

10N1
Đặng Thị Thanh Xuân
0902323866

20

Phạm Thị Ngà

22/04/1996

K

CNTT

21

Triệu Thị Nghình

30/05/1996

B

Ngữ Văn

22

Nguyễn Thị Ngọc

27/11/1996

A

LLCT & GDCD

23

Nguyễn Thảo Nguyên

30/12/1996

CN

SP Kỹ thuật

24

Hứa Khánh Phương

23/09/1995

DT

SP Kỹ thuật

25

Trần Thị Phương

28/07/1996

C

Ngữ Văn

Nhóm 5

10N2
Phạm Thị Hương Lan
0983422677

26

Tô Thị Quỳnh

10/8/1996

C

Toán - Tin

27

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

19/10/1995

C

Ngữ Văn

28

Trần Thị Sen

29/07/1996

B

Hóa học

29

Hoàng Thị Thu Thảo

6/11/1996

TN

Lịch Sử

30

Vũ Thị Huyền Trang

8/7/1995

K

CNTT

 

Lớp 7

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp HC

Khoa

Nhóm

GV hướng dẫn/
SĐT

1

Nguyễn Ngọc Anh

14/08/1996

A

Toán - Tin

Nhóm 1

10A1
Lê Văn Cường
0912345820

2

Nguyễn Thị Diễm

24/01/1996

A

Toán - Tin

3

Bùi Minh Đức

6/6/1996

K1

Toán - Tin

4

Nguyễn Tùng Dương

20/10/1995

K1

Toán - Tin

5

Nguyễn Thị Hạnh Duyên

4/5/1995

K1

Toán - Tin

6

Đoàn Hương Giang

7/4/1996

K1

Toán - Tin

7

Ngô Thị Thúy Hằng

23/02/1996

DN

SP Kỹ thuật

Nhóm 2

10A2
Trần Thu Hảo
0904030562

8

Nguyễn Thị Hạnh

14/08/1996

K1

Toán - Tin

9

Khiếu Thị Hương

19/01/1996

K1

Toán - Tin

10

Nguyễn Ngọc Huyền

25/03/1996

B

Toán - Tin

11

Triệu Hồng Liên

13/06/1996

B

Toán - Tin

12

Khuất Thị Thuỳ Linh

12/6/1996

B

Toán - Tin

13

Mai Thuỳ Linh

2/5/1996

B

Toán - Tin

Nhóm 3

10D1
Hoàng Lan Anh
0979457756

14

Nguyễn Thị Quỳnh Loan

16/02/1996

K2

Toán - Tin

15

Đoàn Thị Khánh Ly

5/1/1996

B

Toán - Tin

16

Nguyễn Thị Tuyết Mai

19/12/1996

B

Toán - Tin

17

Ngọc Văn Nam

16/07/1995

C

Toán - Tin

18

Nguyễn Thị Ngân

10/7/1996

C

Toán - Tin

19

Phùng Thị Bích Ngọc

27/9/1996

C

Toán - Tin

Bổ sung từ lớp 17 sang

20

Nguyễn Thị Thuý Ngần

22/11/1996

C

Toán - Tin

Nhóm 4

10D2
Phạm Thị Thu Phương
0989205319

21

Nguyễn Thị Quỳnh

1/11/1996

C

Toán - Tin

22

Lê Quang Thắng

7/1/1996

C

Toán - Tin

23

Nguyễn Hà Thu

26/08/1996

K2

Toán - Tin

24

Nguyễn Thị Thư

16/02/1996

D

Toán - Tin

25

Khuất Thị Ngọc Thuý

12/9/1996

D

Toán - Tin

26

Nguyễn Thị Thuý

18/10/1996

D

Toán - Tin

Nhóm 5

10D3
Nguyễn Minh Huệ
0986271278

27

Nguyễn Thị Thuỷ

1/7/1994

D

Toán - Tin

28

Nguyễn Huyền Trang

7/1/1995

D

Toán - Tin

29

Đỗ Thị Thanh Vân

17/01/1996

D

Toán - Tin

30

Trần Thị Thuý Vân

24/09/1996

D

Toán - Tin

31

Phạm Thị Xinh

20/10/1994

A

Toán – Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: BGH