Lượt xem: 26917 | Gửi lúc: 13:20' 19/07/2021
Bookmark and Share

Thông báo kết quả KTĐGNL, điểm chuẩn và nhập học vào lớp 6 năm học 2021-2022

1. Tra cứu điểm:

- Tra cứu điểm tại: https://ntthnue.edu.vn/tracuudiem

Nhập vào Mã số hồ sơ của thí sinh để tra cứu.

2. Điểm chuẩn:

- Điểm chuẩn: 23.00

- Điểm dự khuyết 1: 22.75

- Điểm dự khuyết 2: 22.50

- Điểm dự khuyết 3: 22.25

3. Phúc khảo:

- Đăng kí phúc khảo tại https://bit.ly/ts6phuctra

- Thời gian: Từ 15h00 ngày 19/7/2021 đến 16h30 ngày 20/7/2021.

4. Hướng dẫn nhập học:

- Học sinh nhập học tại https://bit.ly/ts6nhaphoc

- Thời gian nhập học: Từ 15h00 ngày 19/7/2021 đến 18h00 ngày 21/7/2021.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH