Tuyển sinh lớp 6:

- Chỉ tiêu: 250 học sinh

- Ngày 04/05/2023 đến 20/05/2023: Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức trực tuyến, link đăng kí sẽ được mở từ 04/05/2023.

- Ngày 04/06/2023: Kiểm tra ĐGNL vào lớp 6

Hướng dẫn nộp hồ sơ lớp 6, xem tại đây

Tuyển sinh lớp 10:

- Chỉ tiêu: 360 học sinh

- Ngày 10/05/2023 đến 25/05/2023: Thu hồ sơ diện thi tuyển vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến, link đăng kí sẽ được mở từ 10/05/2023

- Ngày 17/06/2023: Thi tuyển vào lớp 10

- Ngày 04/07/2023: Thu hồ sơ diện xét tuyển vào lớp 10 theo điểm thi vào lớp của Hà Nội

Hướng dẫn nộp hồ sơ lớp 10, xem tại đây

Nhà trường chỉ thu hồ sơ theo hình thức trực tuyến, sẽ có hướng dẫn chi tiết cách nộp hồ sơ trực tuyến trước khi mở đăng kí, thí sinh cần chuẩn bị sẵn file ảnh thẻ (4x6) để nộp khi đăng kí tuyển sinh.
 
Nội dung chi tiết, vui lòng xem trong thông báo dưới đây:
 
 
 
Nhà trường chỉ thu hồ sơ theo hình thức trực tuyến, sẽ có hướng dẫn chi tiết cách nộp hồ sơ trực tuyến trước khi mở đăng kí, thí sinh cần chuẩn bị sẵn file ảnh thẻ (4x6) để nộp khi đăng kí tuyển sinh.