Lượt xem: 16241 | Gửi lúc: 19:11' 22/05/2021
Bookmark and Share

Thông báo về việc tạm hoãn phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6, lớp 10 và hoãn Kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

Do dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành thông báo tạm hoãn phát hành hồ sơ tuyển sinh (lớp 6, lớp 10) và Kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 năm 2021-2022.

Thời điểm phát hành hồ sơ tuyển sinh và Kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 sẽ được thông báo sau.

Để cập nhật thông tin, vui lòng theo dõi tại Website của trường theo địa chỉ https://ntthnue.edu.vn/

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH