1. Nguyễn Quốc Huy (Lớp 12A2): Giải Nhất Quốc gia
2. Trần Thanh An (Lớp 8A7): Giải Nhì Quốc gia
3. Nguyễn Vũ Duy Minh (Lớp 11D5): Giải Ba Quốc gia
4. Nguyễn Ngọc Long (Lớp 12A2): Giải Khuyến Khích Quốc gia
5. Nguyễn Tuấn Trọng (9A5): Giải Khuyến Khích Quốc gia
6. Nguyễn Bình Nguyên (8A7): Giải Triển vọng

Nguồn: VTV1