Lượt xem: 4309 | Gửi lúc: 08:48' 28/11/2019
Bookmark and Share

Lịch kiểm tra học kỳ I Khối 9 năm học 2019 - 2020

Ghi chú:
* Trong các ngày HS Khối 9 kiểm tra (12+13/12),  HS các khối khác học bình thường theo TKB; riêng HS K11 nghỉ học sáng Thứ 5; HS K10 nghỉ học sáng Thứ 6.
* Hình thức kiểm tra:
Môn Ngữ văn, Toán: Tự luận 100%;
Môn Tiếng Anh: Kết hợp giữa Trắc nghiệm khách quan và Tự luận; Phần kiểm tra theo hình thức TNKQ có nhiều mã đề trong 1 phòng đảm bảo nguyên tắc 2 HS liền kề không trùng mã đề; HS làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.