1. Bài thi Toán học , Xem tại đây

2. Bài thi Ngữ văn , Xem tại đây

3. Bài thi Ngoại ngữ

- Môn thi thành phần Tiếng Anh , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Đức , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Nga , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Trung , Xem tại đây

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi thành phần Vật lý  , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Hóa học  , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Sinh học , Xem tại đây

5. Bài thi Khoa học xã hội:

- Môn thi thành phần Lịch sử , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Địa lý , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân  , Xem tại đây

 

Nguồn:
Link bài viết gốc