Thư viện » Các mẫu xác nhận

Các mẫu xác nhận

Mẫu xác nhận thời gian tốt nghiệp của học sinh THPT

Mẫu xác nhận thời gian tốt nghiệp của học sinh THPT

Cập nhật: 16h:23' 25/01/2019

Cha mẹ học sinh có nhu cầu cấp giấy xác nhận thời gian tốt nghiệp của học sinh THPT, vui lòng điền đầy đủ vào giấy xác nhận theo mẫu này , sau đó gửi và nhận lại giấy xác nhận tại Phòng Giáo vụ (phòng 109) của Trường.


Mẫu xác nhận bảng điểm bằng Tiếng Anh

Mẫu xác nhận bảng điểm bằng Tiếng Anh

Cập nhật: 10h:33' 07/11/2018

Cha mẹ học sinh có nhu cầu cấp xác nhận bảng điểm học sinh bằng Tiếng Anh, vui lòng điền đầy đủ vào giấy xác nhận theo mẫu này , sau đó gửi và nhận lại giấy xác nhận tại Phòng Giáo vụ (phòng 109) của Trường.


Mẫu xác nhận học sinh

Mẫu xác nhận học sinh

Cập nhật: 11h:18' 16/03/2017

Cha mẹ học sinh có nhu cầu cấp giấy xác nhận học sinh đang theo học tại trường, vui lòng điền đầy đủ vào giấy xác nhận theo mẫu này , sau đó gửi và nhận lại giấy xác nhận tại Phòng Giáo vụ (phòng 109) của Trường.


Mẫu đơn mượn học bạ

Mẫu đơn mượn học bạ

Cập nhật: 11h:12' 16/03/2017

Cha mẹ học sinh có nhu cầu mượn học bạ của học sinh, vui lòng điền đầy đủ vào đơn theo mẫu này , sau đó gửi đơn tại Phòng Giáo vụ (phòng 109) của Trường.