Cha mẹ học sinh có nhu cầu mượn học bạ của học sinh, vui lòng điền đầy đủ vào đơn theo mẫu này, sau đó gửi đơn tại Phòng Giáo vụ (phòng 109) của Trường.


Tải mẫu đơn mượn học bạ tại đây


Trân trọng!