Lượt xem: 2297 | Gửi lúc: 21:53' 15/04/2021
Bookmark and Share

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 40 – Khối 9 - Học kì I năm học 2020 – 2021

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 40 – Khối 9 - Học kì I năm học 2020 – 2021

Lớp 9A3

Lớp 9A4

Lớp 9A5

Lớp 9A6

Lớp 9A7

Lớp 9A8

 


Lớp 9A3


Lớp 9A4

Lớp 9A5
Lớp 9A6
Lớp 9A7
Lớp 9A8

 


Bài viết khác