Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 41 và 42 Khối 12.

Xem theo lớp: 12A1, 12D1, 12D2, 12D3, 12D4, 12D5, 12N1, 12N2

Lớp 12A1

 

Lớp 12D1

 

Lớp 12D2

Lớp 12D3

 

Lớp 12D4

Lớp 12D5

 

Lớp 12N1

Lớp 12N2