- Trong các ngày kiểm tra từ 11/10 đến 13/10/2018, học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.

- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra. Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h00

- Kính đề nghị thầy/cô có mặt đầy đủ và đúng giờ để coi kiểm tra, trong trường hợp không coi kiểm tra được, thầy/cô vui lòng xin phép Hiệu trưởng.

Thứ ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra


Thứ Năm
11/10

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Tiến Dũng, Nguyễn Thiện, Thắm Hồng,
Bá Đại, Chu Phương, Lê Thủy, Hà Phương, Hương Thảo,
Phạm Hương (Anh), Trương Dũng, Nguyễn Yến, Lê Thảo,
Lan Phương, Mai Thanh, Hiền Phương, Huyền Thương,
Vũ Anh, Thu Thủy, Phạm Thủy, Vũ Huyền, Lê Hạnh, Lưu Đức,
Lê Huyền, Hồng Hạnh, Thanh Quang, Lâm Quỳnh, Thu Phương,
Văn Tráng, Hải Liên, Nguyễn Đức, Thúy Loan, Tiến Long,
Thùy Dương


Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Tiến Dũng, Nguyễn Thiện, Thắm Hồng,
Hà Phương, Bá Đại, Triệu Hiền, Chu Phương, Lan Phương,
Thanh Quang, Nguyễn Anh, Đặng Hiền, Hồng Ngọc, Ngọc Minh,
Nguyễn Tâm, Kim Dung, Nguyễn Phương (Toán), Phan Nga,
Hoàng Thái, Huyền Thương, Thúy Loan, Lê Thảo, Đỗ Hà,
Lê Hạnh, Lê Huyền, Quỳnh Trang, Vũ Huyền, Văn Thư,
Xuân Quý, Trọng Hiếu, Hương Thảo.


Thứ Sáu
12/10

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Tiến Dũng, Nguyễn Thiện, Thắm Hồng,
Hoàng Khuyên, Lê Thu, Cẩm Nhi, Lâm Quỳnh, Phạm Hương (Anh),
Vũ Huyền, Chu Phương, Hồng Ngọc, Đỗ Hà, Lan Anh, Văn Thư,
Lê Thảo, Mai Thanh, Triệu Hiền, Trương Dũng, Huyền Thương,
Nguyễn Yến, Hoàng Thái, Thanh Nhàn, Quỳnh Trang, Bùi Hiền,
Hải Liên, Vũ Toản, Minh Trang, Nguyễn Hòa, Thùy Dương,
Tiến Long, Thúy Loan, Nguyễn Đức


Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Tiến Dũng, Nguyễn Thiện, Thắm Hồng,
Mai Linh, Hiền Phương, Phạm Hương (Anh), Ngọc Minh,
Bùi Hiền, Vũ Bình, Nguyễn Đức, Thúy Loan, Vũ Huyền,
Thành Vinh, Mai Thanh, Đỗ Hà, Hồng Ngọc, Nguyễn Tâm,
Thanh Nhàn, Hoàng Thái, Huyền Thương, Kim Dung, Nguyễn Yến,
Lê Thảo, Lê Huyền, Thu Thủy, Quỳnh Trang, Lê Hạnh, Lê Cường,
Trần Thúy (Văn), Thùy Dương, Cẩm Nhi, Hà Phương, Văn Thư


Thứ Bảy
13/10

Sáng

Ca 1 – 07h00: Trần Dần, Vũ Hiệp, Tiến Dũng, Nguyễn Thiện,
Thắm Hồng, Lê Cường, Chu Phương, Trần Đức, Nguyễn Phương (Toán), Trương Dũng, Đỗ Hà, Hồng Ngọc, Triệu Hiền, Trọng Hiếu,
Thu Thủy, Lưu Đức, Nguyễn Yến, Lê Hạnh


Ca 2 – 08h30: Trần Dần, Vũ Hiệp, Tiến Dũng, Nguyễn Thiện,
Thắm Hồng, Lê Thu, Vũ Toản, Lê Cường, Kim Anh, Trần Yến,
Hà Phương, Chu Phương, Lê Thủy, Trần Đức, Hoàng Khuyên,
Nguyễn Phương (Toán), Trương Dũng, Thành Vinh, Mai Thanh,
Đỗ Hà, Văn Thư, Hồng Ngọc, Vũ Anh, Triệu Hiền, Bùi Hiền,
Kim Dung, Trọng Hiếu, Huyền Thương, Thu Thủy, Phạm Thủy,
Lê Thảo, Vũ Huyền, Lưu Đức, Phan Nga, Lê Huyền, Nguyễn Yến,
Thùy Linh, Hồng Hạnh, Lê Hạnh, Lan Phương, Thùy Dương


Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Tiến Dũng, Nguyễn Thiện, Thắm Hồng,
Mai Linh, Chu Phương, Thùy Dương, Trần Thúy (Sử), Lâm Quỳnh,
Triệu Hiền, Văn Tráng, Hà Phương, Cẩm Tú, Bá Đại, Lan Anh,
Minh Trang, Văn Thư, Trần Yến, Quỳnh Trang, Lê Thủy, Hải Liên,
Kiều Thắng, Vũ Bình, Minh Phương, Nguyễn Tâm, Thùy Linh,
Trần Thúy (Văn), Vũ Toản, Kim Anh, Trường Nghiêm, Lê Hiếu,
Hồng Anh, Quốc Việt, Xuân Quý, Trọng Hiếu