Lượt xem: 1512 | Gửi lúc: 08:11' 20/04/2021
Bookmark and Share

Danh sách Giáo viên coi kiểm tra tập trung Học kì II Khối 6, 7, 8 và Khối THPT năm học 2020 - 2021

Thứ ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra

Thứ Năm

22/04/2021

Sáng

Đỗ Giang, Vũ Hiệp, Hương Thảo, Hà Phương, Trần Đức, Trần Thúy (Sử),
 Lê Cường, Nguyễn Đức, Tiến Dũng, Phạm Hương (Anh), Thanh Lê,
Thanh Tâm, Văn Thư, Phùng Hiền, Thùy Linh, Lưu Hùng, Vũ Huyền,
Minh Đức, Nguyễn Phương, Ngọc Minh, Hồng Ngọc, Nguyễn Yến,
Thúy Loan, Quỳnh Trang, Đặng Xuân, Kiều Thắng, Phạm Du, Đặng Hiền,
 Thanh Mai, Nguyễn Trang, Vũ Anh

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Minh Trang, Mai Linh, Phương Nam, Diệu Khanh,
Đăng Hoàng, Tạ Cường, Đặng Hiền,Tiến Lợi, Phạm Du, Nguyễn Đức,
Trần Đức, Nguyễn Anh, Trường Nghiêm, Lê Thủy, Thùy Linh, Thanh Lê,
Thanh Nhàn, Hồng Ngọc, Lê Cường,  Lê Hiếu, Văn Thư, Việt Hoàn,
Nguyễn Trang, Chu Thủy, Xuân Quý, Trọng Hiếu, Kiều Thu, Nguyễn Tú,
 Thanh Tâm, Vũ Anh, Kiều Thắng, Hà Phương, Phạm Hương (Anh),
Phùng Hiền, Vũ Huyền, Ngọc Minh, Nguyễn Tâm, Thúy Loan, Lê Huyền,
 Quỳnh Trang, Vũ Hương, Thu Thủy, Thành Vinh, Hoàng Thái,
 Hoàng Khuyên, Cẩm Tú

Thứ Sáu

23/04/2021

Sáng

Đỗ Giang, Vũ Hiệp, Lê Cường, Vũ Toản, Tiến Dũng, Lâm Quỳnh,
Trường Nghiêm, Thu Phương, Văn Thư, Phùng Hiền, Huyền Thương,
 Lê Thủy, Ngọc Minh, Vũ Hương, Thùy Linh, Thanh Lê, Lê Hiếu,
Thanh Nhàn, Hồng Ngọc, Phương Nam, Hoàng Khuyên, Minh Đức,
Kiều Thắng, Nguyễn Hòa, Hà Phương, Phạm Du, Thúy Loan,
Hương Thảo, Vũ Anh, Nguyễn Tú, Diệu Khanh, Thanh Tâm

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Ngọc Tuyến, Vũ Bình, Cẩm Tú, Thu Phương,
Minh Huệ, Hoàng Khuyên, Đăng Hoàng, Kiều Thắng, Phương Nam,
Đặng Xuân, Mai Linh, Vũ Toản, Phạm Du, Đặng Hiền, Tiến Lợi,
Thùy Dương, Thúy Loan, Trần Thúy (Văn), Thanh Tâm, Vũ Huyền,
Ngọc Minh, Vũ Hương, Nguyễn Tú, Thanh Lê, Phùng Hiền, Hoàng Thái,
Hồng Hạnh, Thành Vinh, Nguyễn Tâm, Lâm Quỳnh, Lê Cường,
Phạm Hương (Anh), Văn Tráng, Hà Phương, Lê Huyền, Hương Thảo,
Lê Hiếu, Văn Thư, Nguyễn Trang, Vũ Anh, Diệu Khanh

Thứ Bảy

24/04/2021

Sáng

Lê Cường, Vũ Bình, Đặng Xuân, Phạm Du, Đặng Hiền, Tạ Cường,
Nguyễn Đức, Thanh Lê, Phương Nam, Nguyễn Phương, Hồng Ngọc,
Vũ Hương, Thanh Tâm, Trường Nghiêm, Lưu Đức, Lâm Quỳnh,
Nguyễn Hòa, Minh Đức, Ngọc Toản, Bùi Hiền, Trần Đức, Thu Phương,
 Cẩm Tú, Hoàng Khuyên, Kim Anh, Mai Linh, Minh Trang,
Trần Thúy (Sử), Vũ Anh, Thu Hằng, Lưu Hùng, Tạ Hiếu,
Phạm Thủy, Thanh Tú, Quốc Việt, Triệu Hiền

Chiều

Triệu Hiền, Nguyễn Anh, Tạ Hiếu, Tiến Lợi, Lê Hiếu, Văn Thư,
Đăng Hoàng, Thanh Tú, Trọng Hiếu, Kiều Thu, Chu Thủy, Thanh Mai,
 Vũ Anh, Trần Thúy (Sử), Phạm Thủy, Chu Phương, Nguyễn Hiền,
Vũ Huyền, Kim Dung, Phùng Hiền, Phạm Thành, Thúy Loan,
Ngọc Minh, Kiều Thắng, Phạm Hương (Anh), Hà Phương,
Mai Thanh, Thành Vinh, Lê Hạnh, Lê Thảo, Huyền Thương,
Hoàng Thái, Trần Thúy (Văn), Thanh Nhàn, Thùy Linh, Thu Thủy,
 Diệu Khanh, Bùi Hiền, Lưu Đức, Hồng Hạnh, Văn Tráng, Châu Vân


* Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng, Buổi sáng: 7h30; Buổi chiều: 14h00
* Do K9 vẫn học bình thường nên Nhà trường điều động một số GV không có TKB coi kiểm tra.
* Kính đề nghị thầy/cô đến trường coi kiểm tra đầy đủ và đúng giờ, trường hợp nào xin nghỉ kính đề nghị thầy/cô báo cáo Hiệu trưởng.