Lượt xem: 1613 | Gửi lúc: 17:21' 26/05/2020
Bookmark and Share

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 9 DO PGD TỔ CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

- GV có mặt coi kiểm tra lúc 7h00 tại P107.
- Trong 2 ngày HS K9 kiểm tra, do HS các khối 6,7,8,12 vẫn học bình thường theo TKB nên BGH điều động một số GV không có TKB đi coi kiểm tra, kính mong thầy/cô lưu ý.