Lượt xem: 8296 | Gửi lúc: 22:42' 10/10/2021
Bookmark and Share

Danh sách học sinh kiểm tra Giữa Học kì I, năm học 2021 - 2022

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra.

Quy định vắng kiểm tra, xem tại đây.

Danh sách Khối 6, xem tại đây.

Danh sách Khối 7, xem tại đây.

Danh sách Khối 8, xem tại đây

Danh sách Khối 9, xem tại đây.

Danh sách Khối 10:

            Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Danh sách Khối 11:

             Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Danh sách Khối 12:

            Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Lịch kiểm tra Giữa HK 1 năm học 2021 - 2022