Lượt xem: 2072 | Gửi lúc: 20:57' 20/04/2022
Bookmark and Share

Danh sách HS Lớp 12 kiểm tra khảo sát của Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2021 - 2022

Danh sách HS Lớp 12 kiểm tra khảo sát của Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2021 - 2022

- Môn Toánxem tại đây
- Môn Vănxem tại đây
- Môn  Anh: xem tại đây
- Môn KHTN: xem tại đây
- Môn KHXH: xem tại đây