Lượt xem: 3341 | Gửi lúc: 08:16' 03/06/2022
Bookmark and Share

Kết quả kiểm tra khảo sát vào lớp 10 - Lần 2 của học sinh ngoài trường

Học sinh ngoài trường truy cập hệ thống tra cứu điểm để tra cứu tại địa chỉ: https://ntthnue.edu.vn/tracuudiem

Học sinh chọn kì thi là KTKS vào lớp 10 - Lần 2, nhập số báo danh của Học sinh dự thi vào ô MÃ SỐ HỒ SƠ, nhập mã bảo vệ để tra cứu điểm như hình dưới đây