Học sinh lớp 9 năm học 2016 – 2017 trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành có nhu cầu phúc khảo bài thi theo đề thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tải mẫu đơn phúc khảo tại đây, điền đầy đủ thông tin và nộp tại Phòng 109 (Phòng Giáo vụ).

Thời hạn nộp đơn phúc khảo: Thứ 7 (24/6),  Thứ 2 và Thứ 3 (26/6 và 27/6).

GIÁO VỤ