Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 sẽ không cấm thí sinh mang vào phòng thi các vật dụng liên quan việc làm bài thi mà gắn linh kiện điện, điện tử. Một số quy định liên quan tới quyền lợi của thí sinh cũng được Bộ dự kiến sửa đổi.

Được mang thiết bị thu, phát vào phòng thi

Theo quy chế hiện hành, thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng liên quan việc làm bài thi như bút viết, thước kẻ, bút chì đen… nhưng các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử.


Ảnh: Văn Chung
Tuy nhiên, dự kiến sửa đổi được Bộ nêu rõ: không cấm thí sinh mang vào phòng thi các vật dụng liên quan việc làm bài thi mà gắn linh kiện điện, điện tử vào phòng thi...

Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Bộ GD-ĐT) giải thích lý do sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường các biện pháp chống tiêu cực trong tổ chức thi, góp phần làm trong sạch, lành mạnh hóa thi cử.

Dự thảo cũng quy định rõ hơn chế tài xử lý các hành vi vi phạm quy chế. Theo đó, thí sinh sẽ bị đình chỉ và hủy kết quả thi nếu mang thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi (đã hoặc chưa sử dụng). Ngoài ra, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu cũng được bổ sung vào danh mục cấm này.

Thí sinh còn bị đình chỉ thi khi nhận bài giải sẵn của người khác kể cả khi chưa sử dụng; chuyển hoặc nhận giấy nháp, bài thi cho thí sinh khác; cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau do chép bài của nhau.

Thành lập nơi tiếp nhận bằng chứng về tiêu cực

Dự thảo này cũng bổ sung thêm nội dung chưa hề có trong quy chế hiện hành, đó là việc xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm quy chế thi được quy định là Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT trung ương; ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) hoặc Thanh tra giáo dục các cấp.

Dự thảo còn quy định trách nhiệm cụ thể của cả người cung cấp thông tin và bộ phận tiếp nhận thông tin, trong đó có nêu rõ: “Phải bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin”.

Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi và phải gửi bằng chứng cho nơi tiếp trong vòng 7 ngày, tính từ khi kết thúc ngày thi.

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin về vi phạm quy chế thi trước hết phải bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin, đồng thời có trách nhiệm sau đó trách nhiệm bảo quản bằng chứng, xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng hoặc chuyển thông tin, bằng chứng đó đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý. Khi có kết quả xác minh, cơ quan có trách nhiệm phải công khai kết quả xử lý.

Sẽ chấm lại bài thi tự luận

Nhằm bảo đảm tính khách quan trong chấm thi tự luận, dự thảo bổ sung quy định mỗi hội đồng chấm thi có một tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi, thực hiện chấm lại để kiểm tra ít nhất 10% số lượng bài thi do các giám khảo đã chấm xong. Bộ cũng dự kiến có thêm quy định về chấm thẩm định bài thi tự luận. Theo đó, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng ra quyết định thành lập hội đồng chấm thẩm định để chấm bài thi các môn tự luận của một số hội đồng chấm thi.

Thành phần của tổ chấm kiểm tra gồm: Tổ trưởng là một phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi; Chủ tịch Hội đồng chấm thi có thể phân công một thành viên của Hội đồng chấm thi làm phó tổ trưởng, nếu thấy cần thiết; các tổ viên là cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức và chuyên môn tốt.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định bài thi các môn tự luận của một số Hội đồng chấm thi. Hội đồng chấm thẩm định có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.

Cộng điểm cho học sinh...

Cũng tại dự thảo thông tư, sửa đổi bổ sung này, học viên tham gia các cuộc thi và các hoạt động như: Đạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; vẽ; viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính bỏ túi; thi thí nghiệm thực hành bộ môn (Vật lí, Hóa học, Sinh học); thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật do ngành GD-ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT sẽ được cộng điểm khuyến khích khi công nhận tốt nghiệp.

Bộ GD- ĐT cho biết, đây là quy định nhằm đảm bảo việc thống nhất trong cộng điểm khuyến khích với học sinh THPT.

  • Nguyễn Hiền

Nguồn:
Link bài viết gốc