Thời khóa biểu học Trực tuyến Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 10-08-2020
Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.
Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.