Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-01-2021

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.

TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài: BUỔI SÁNG: xem tại đây
                                                             
                                                            BUỔI CHIỀU: xem tại đây

Thời gian biểu: