Đề thi và đáp án năm 2013
Đề thi đợt 1 khối A - A1
Đề thi đợt 2 khối B - C - D
Đề thi đợt Cao đẳng

Đề thi Hóa do thầy Vũ Ngọc Toản cung cấp,tải ở đây

Đề thi và đáp án năm 2012;

Đề thi môn Toán;                                   Đề thi và đáp án môn Vật lí
Đề thi và đáp án môn Hóa học;              Đề thi và đáp án môn Sinh học
Đề thi và đáp án môn Lịch sử;                Đề thi và đáp án môn Địa lí
Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh;            Đề thi và đáp án môn Ngữ văn


Đề thi và đáp án năm 2011;
Đề thi môn Toán;                                   Đề thi và đáp án môn Vật lí
Đề thi và đáp án môn Hóa học;              Đề thi và đáp án môn Sinh học
Đề thi và đáp án môn Lịch sử;                Đề thi và đáp án môn Địa lí
Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh;            Đề thi và đáp án môn Ngữ văn
Nguồn: moet.gov.vn