Lượt xem: 3925 | Gửi lúc: 07:42' 01/03/2018
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên, cán bộ coi Kiểm tra khảo sát K12 - năm 2018

- Họp cán bộ làm công tác coi kiểm tra tại Phòng 107: 08h00, Thứ Tư, 14/3/2018.

- Ngày kiềm tra: 15, 16, 17 tháng 3 năm 2018.

- Giờ có mặt: Buổi sáng: 06h45; Buổi chiều: 13h45

- Giáo viên coi kiểm tra: Trần Dần, Kim Liên, Thanh Xuân, Nguyễn Đức, Phan Nga, Nguyễn Yến,
Hồng Ngọc, Trường Nghiêm, Lan Anh, Tiến Long, Ngọc Toản, Bùi Hiền, Cẩm Nhi, Thu Phương,
Cẩm Tú, Hoàng Khuyên, Kim Anh, Mai Linh, Huyền Thương, Hoàng Thái, Thanh Nhàn, Thùy Linh,
Thu Thủy, Thùy Dương, Phạm Thành, Lê Thu, Minh Huệ, Hương Thảo, Quỳnh Trang, Hà Phương,
Thúy Loan, Nguyễn Tâm, Lê Huyền, Trần Thúy (Sử), Thanh Quang, Hồng Anh, Tiến Lợi, Lê Hiếu,
Văn Thư, Quốc Việt, Thanh Mai, Xuân Quý.

Lịch kiểm tra như sau: